Główny Lekarz Weterynarii: Polowania zbiorowe tylko do końca stycznia

Szef Inspekcji Weterynaryjnej zdementował informacje, że odstrzały wielkoobszarowe mają doprowadzić do zmniejszenia populacji o 200 tys. sztuk (fot. arch.PAP/Marcin Bielecki)

Polowania zbiorowe na dziki będą odbywały się – zgodne z prawem – do końca stycznia – poinformował Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk. Dodał, że odbędą się one w ośmiu województwach, w sumie w 320 obwodach łowieckich.

Komisja Europejska potwierdza: Odstrzał dzików w Polsce właściwym sposobem walki z ASF

Komisja Europejska poinformowała, że odstrzał dzików w celu redukcji ich populacji jest jednym ze sposobów walki z rozprzestrzenianiem się...

zobacz więcej

Niemczuk podkreślił, że „polowania zbiorowe zsynchronizowane na dziki nie różnią się od klasycznych polowań zbiorowych na zwierzęta, poza tym, że zakłada się ich wykonanie równocześnie w obwodach łowieckich sąsiadujących ze sobą powiatów”.

Jak mówił, polowania zsynchronizowane w ramach odstrzału sanitarnego dzików mają być wykonywane w pasie o szerokości kilkunastu kilometrów, na zewnątrz od stref cichych polowań. Strefa cichych polowań to pas o szerokości ok. 40 km, którego oś stanowi granica między obszarem objętym ograniczeniami lub obszarem zagrożenia a obszarem ochronnym.

Obszar planowanego odstrzału skoordynowanego przebiega przez część województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i obejmuje w sumie około 320 obwodów łowieckich. Stanowi to ok. 6,8 proc. obwodów łowieckich dzierżawionych przez Polski Związek Łowiecki.

Polowania skoordynowane mają być wykonywane w znacznej odległości od terenów zurbanizowanych. I, jak zapewnił Niemczuk, nie ma nakazu strzelania do ciężarnych loch – to zależy od etyki myśliwych.

Minister środowiska rekomenduje, by nie strzelano do ciężarnych loch

Minister środowiska Henryk Kowalczyk skierował pismo do Polskiego Związku Łowieckiego oraz Lasów Państwowych, w którym rekomenduje, by myśliwi nie...

zobacz więcej

Szef Inspekcji Weterynaryjnej zdementował informacje, że odstrzały wielkoobszarowe mają doprowadzić do zmniejszenia populacji o 200 tys. sztuk. Podkreślił, że w całym sezonie łowieckim 2018/19 (od kwietnia do marca) plan zakłada odstrzelenie 190 tys. sztuk.

Polowania skoordynowane mają być wykonywane w soboty i w niedziele, czyli w czasie, w którym wykonywane są klasyczne polowania zbiorowe i mają za zadanie zahamowanie rozprzestrzeniania się ASF na zachód Polski.

Główny Lekarz Weterynarii wyjaśnił, że strategia zwalczania ASF u dzików w Polsce opiera się m.in. na przestrzeganiu zasad bioasekuracji wśród hodowców i myśliwych, usuwaniu zwłok padłych dzików, zarówno na obszarach objętych restrykcjami w związku z występowaniem ASF jak i na pozostałych obszarach, określaniu zasięgu występowania choroby u dzików poprzez monitoring obejmujący badanie próbek od każdego znalezionego padłego w Polsce, a w strefach również od dzików odstrzelonych.

W ramach zwalczania afrykańskiego pomoru świń muszą być wykonywane polowania na dziki zarówno indywidualne, jak i zbiorowe. Wyłącznie polowania indywidualne na dziki mogą odbywać się w strefie tzw. cichych polowań, by zwierzęta nie rozpraszały się i nie przenosiły wirusa.

Minister Ardanowski dla portalu tvp.info: W sprawie dzików zapanowała jakaś histeria

– W sprawie dzików zapanowała jakaś histeria, rozdwojenie jaźni. Również w przekazie społecznym, gdzie jest dużo przekłamań, by rozchwiać nastroje...

zobacz więcej

Wykonywany jest także odstrzał sanitarny dzików, który zarządzany jest głównie w obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF oraz wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych.

Afrykański pomór świń (ASF) wystąpił u dzików w Polsce po raz pierwszy w lutym 2014 r. To śmiertelna, zakaźna oraz zaraźliwa choroba świń i dzików. Nie ma możliwości leczenia ASF oraz nie opracowano dotychczas skutecznej szczepionki przeciwko tej chorobie.

Wirus nie zagraża życiu i zdrowiu człowieka. Powoduje jednak znaczne straty dla hodowców i branży mięsnej.

Od początku występowania ASF w Polsce wykryto 3407 przypadków tej choroby u dzików, tylko w roku 2018 r. potwierdzono 2443 przypadki, z czego 326 stanowiły dziki odstrzelone. Już w tym roku potwierdzono dotychczas 60 przypadków ASF u dzików.

Przypadki ASF u dzików występują również na terenach zurbanizowanych, np. w Warszawie potwierdzono dotychczas 225 przypadków ASF.

źródło:

Zobacz więcej