Zalewska: Przedstawiliśmy związkowcom kilka propozycji liczonych w setkach milionów złotych

Przedstawiliśmy związkowcom kilka propozycji liczonych w setkach milionów złotych – poinformowała minister edukacji Anna Zalewska. Wśród nich znalazły się m.in. jednorazowy dodatek na start dla nauczycieli stażystów i rozwiązanie dotyczące problemu tzw. godzin pokarcianych.

Prezes ZNP: Rozpoczynamy ogólnopolską akcję protestacyjną

Rozpoczynamy ogólnopolską akcję protestacyjną. Popieramy działania nauczycieli, którzy udają się na zwolnienia lekarskie – powiedział prezes...

zobacz więcej

W czwartek w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie minister edukacji Anny Zalewskiej z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego, OPZZ, Forum Związków Zawodowych oraz Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Po spotkaniu ze związkowcami Zalewska poinformowała, że resort edukacji złożył im „kilka propozycji, liczonych w setkach milionów złotych, od 1 września 2019 r., skutkującymi dużymi kwotami w roku 2020 i kolejnych”.

– Propozycje, które przedstawiliśmy, wynikają również z dyskusji i z tego, w jaki sposób mówi się o kłopotach nauczycieli – zauważyła minister edukacji.

Wskazała, że „podnosiło się kwestie nauczyciela stażysty”, w związku z czym poinformowała, że zaproponowała związkowcom wprowadzenie jednorazowego dodatku tzw. na start dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie. Stażyści stanowią 4 proc. nauczycieli w Polsce.

Jak poinformowała Zalewska, druga propozycja resortu dotyczy problemu tzw. godzin pokarcianych, który ministerstwo chce rozwiązać „poprzez zwiększenie godzin do dyspozycji dyrektora”.

– To są godziny na zajęcia dodatkowe, tak żeby rzeczywiście pokazywać, że dbamy o jakość, że podnosimy kształcenie naszych uczniów – podkreśliła Zalewska.

– Trzecia propozycja również wynika z postulatów związkowych i jest taka, że każdy nauczyciel, który będzie miał ocenę wyróżniającą (...), będzie otrzymywał co miesiąc dodatkowe środki, znaczne środki, które będą takim dodatkowym wynagrodzeniem za wyróżniającą pracę – poinformowała minister edukacji.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć podkreślił z kolei, że „w sensie prawnym jesteśmy cały czas do 28 stycznia w trakcie konsultacji rozporządzenia ministerstwa edukacji w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli”.

źródło:

Zobacz więcej