RAPORT

Kampania 2020

Nawet umiarkowane picie alkoholu to większe zagrożenie migotaniem przedsionków

Badania przedstawiono na łamach magazynu „Heart Rhythm” (fot. Pixabay/ Free-Photos)

Już regularne, umiarkowane picie alkoholu wiąże się z fizjologicznymi i elektrycznymi zmianami w sercu prowadzącymi do niebezpiecznego zaburzenia – wnioskują australijscy autorzy badania, które przedstawiono na łamach magazynu „Heart Rhythm”. Dlatego też zalecają ostrożność.

Pijesz za dużo – źle. Nie pijesz wcale – też źle. W obu przypadkach grozi demencja

Zarówno długoterminowa abstynencja, jak i nadmierne spożywanie alkoholu w okresie wieku średniego wiąże się z podwyższonym prawdopodobieństwem...

zobacz więcej

Migotanie przedsionków (ang. atrial fibrillation, AF) to zaburzenie rytmu serca, które objawia się szybkimi, nieregularnymi skurczami przedsionków.

Już wcześniejsze badania wskazywały na związek ryzyka jego rozwoju z umiarkowanym piciem. Autorzy nowej pracy przytaczają metaanalizę tego typu badań z udziałem prawie 100 tys. osób, która wskazała, że wraz z każdym dodatkowym drinkiem dziennie zagrożenie tym problemem wzrasta o 8 proc.

Brakowało jednak zrozumienia relacji między tego typu piciem a związanymi z migotaniem fizjologicznymi zmianami.

Autorzy nowego badania przeprowadzili więc precyzyjne testy aktywności elektrycznej serc 75 pacjentów cierpiących na AF. 25 z nich piło dużo, 25 umiarkowanie, a 25 – niewiele.

Konsumpcja od 8 do 21 drinków tygodniowo (za jeden drink uznano 12 g alkoholu) oznaczała picie umiarkowane, a od 2 do 7 drinków – niewielkie spożycie.

Jak się okazało, już umiarkowanemu piciu towarzyszyły elektryczne sygnały wskazujące na istnienie w sercu blizn i zaburzeń przewodzenia sterujących mięśniem elektrycznych sygnałów.

– Badanie to podkreśla wagę nadmiernego picia alkoholu jako istotnego czynnika rozwoju AF – mówi kierujący pracami prof. Peter Kistler.

– Regularne, umiarkowane picie – ale nie picie niewielkich ilości – to ważny, modyfikowalny czynnik ryzyka AF związany z niższym napięciem elektrycznym w przedsionkach i ograniczeniem przewodnictwa. Te elektryczne i strukturalne zmiany mogą wyjaśnić skłonność regularnie pijących osób do AF. Ważne jest, aby lekarze opiekujący się osobami z AF pytali pacjentów o spożycie alkoholu i zapewnili odpowiednią pomoc tym, którzy pozwalają sobie na zbyt wiele – przestrzega specjalista.

źródło:

Zobacz więcej