Komórki zombie wywołują zaburzenia lękowe u otyłych myszy

Zastosowanie leków senolitycznych spowodowało usunięcie komórek „zombie” (fot. arch. PAP/Mirosław Trembecki)

Otyłość zwiększa u myszy liczbę tzw. komórek „zombie” senescentnych, które mają związek z rozwojem zaburzeń lękowych – informują amerykańscy naukowcy z Mayo Clinic na łamach pisma „Cell Metabolism”.

Im gorszy słuch, tym łatwiej o depresję

Im większy ubytek słuchu u osób w starszym wieku, tym wyższe ryzyko objawów depresji – informuje pismo „JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery”.

zobacz więcej

Komórki senescentne to stare komórki znajdujące się w stanie uśpienia i upośledzające funkcjonowanie komórek znajdujących się wokół nich m.in. poprzez wydzielanie cytokin prozapalnych.

Podczas badań obserwowano genetycznie zmodyfikowane oraz normalne myszy. Otyłość powodowała u obu grup gryzoni pojawianie się większej liczby komórek tłuszczowych oraz komórek senescentnych w obszarze mózgu kontrolującym zaburzenia lękowe. Myszy zaczynały wówczas unikać otwartych przestrzeni, poruszały się jedynie przy ścianach i miały problemy z wydostaniem się z labiryntów.

Zastosowanie leków senolitycznych niszczących stare komórki spowodowało usunięcie komórek zombie u obu grup myszy oraz wyeliminowało zaburzenia lękowe. Zniknęły także komórki tłuszczowe w mózgu oraz przywrócony został prawidłowy proces neurogenezy. Mimo otyłości myszy były znacznie bardziej odważne.

„Te wyniki potwierdzają, że zastosowanie senolityków może być skuteczne w leczeniu zaburzeń lękowych związanych z otyłością. Należy przeprowadzić więcej badań przedklinicznych, aby ustalić, które typy komórek senescentnych są odpowiedzialne za rozwój zaburzeń lękowych oraz lepiej zdefiniować mechanizm ich działania”– komentują autorzy.

źródło:

Zobacz więcej