Ukraiński parlament zmienił nazwę „promoskiewskiego” Kościoła prawosławnego

UKP PM sprzeciwiła się zjednoczeniu ukraińskich Kościołów prawosławnych, które 15 grudnia w Kijowie powołały do życia Cerkiew Prawosławną Ukrainy (fot. Brendan Hoffman/Getty Images)

Parlament w Kijowie postanowił, że Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego (UKP PM) będzie odtąd nosił nazwę „Rosyjski Kościół Prawosławny na Ukrainie”. Przeciwko decyzji protestują wierni i duchowni Patriarchatu.

Patriarchat moskiewski: Onufry jest jedynym zwierzchnikiem Cerkwi na Ukrainie

Rzecznik patriarchatu moskiewskiego Władimir Legojda oświadczył w sobotę, że decyzje soboru zjednoczeniowego w Kijowie nie mają mocy kanonicznej, a...

zobacz więcej

20 grudnia Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła w tej sprawie poprawki do Ustawy „O wolności sumienia i organizacjach religijnych”. Zmiany przyjęto 240 głosami przy 31 przeciwnych i 1 wstrzymującym się, 17 posłów było nieobecnych w czasie głosowania.

Spiker (marszałek) Rady Andrij Parubij ogłosił, że projekt ustawy przyjęto na osobistą prośbę honorowego patriarchy ukraińskiego Filareta.

Uchwalony dokument autorstwa posła Ołeksandra Bryhyncia i pięciu innych deputowanych ludowych proponuje wniesienie zmian do ustawy „O wolności sumienia i organizacjach religijnych”. Zmierzają one do tego, aby organizacja religijna, której ośrodek znajduje się w kraju, uznanym za agresora wobec Ukrainy lub okupującym jej część, zawierała w swojej nazwie pełną statutową nazwę owego ośrodka religijnego. Ponadto zabrania się jej pełnić służbę kapelańską w organizacjach wojskowych Ukrainy.

Wielu analityków uważa, że projekt ten będzie się stosował nie tylko do UKP PM, ale także do innych wspólnot prawosławnych i staroobrzędowych, podporządkowanych ośrodkom religijnym w Rosji. UKP PM już rok temu na Soborze Biskupim próbował zabezpieczyć się przed skutkami prawnymi proponowanych przepisów, wpisując do swego statutu, że jego ośrodek kierowniczy znajduje się w Kijowie.

W czasie obrad parlamentu przed jego siedzibą odbył się wiec grupy wiernych UKP PM, sprzeciwiających się zgłoszonym poprawkom. Było to kolejne publiczne wystąpienie przedstawicieli tego Kościoła przeciw zmianom proponowanym przez parlament. Między innymi w maju 2017 r. protestowali oni przeciw projektowi ustawy zaostrzającej warunki rejestracji wspólnot wyznaniowych, co m.in. mocno uderzało właśnie w Kościół promoskiewski.

Ukraina: Wybrano zwierzchnika autokefalicznego Kościoła prawosławnego

Biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego Epifaniusz został zwierzchnikiem autokefalicznego Ukraińskiego Kościoła...

zobacz więcej

Sami hierarchowie UKP PM zwrócili się do prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, by zawetował ustawę, nakazującą jej zmianę nazwy.

„Uważamy tę ustawę za antykonstytucyjną i zamierzamy bronić swoich praw wszelkimi sposobami prawnymi. Zwracamy się do prezydenta Ukrainy, by zastosował wobec tej ustawy weto” – oświadczyło biuro prawne Cerkwi.

UKP PM sprzeciwiła się zjednoczeniu ukraińskich Kościołów prawosławnych, które 15 grudnia w Kijowie powołały do życia Cerkiew Prawosławną Ukrainy. Weszły do niej Kościoły, które nie były uznawane za kanoniczne przez inne Kościoły prawosławne na świecie: Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego oraz Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna.

15 grudnia uczestnicy soboru zjednoczeniowego wybrali zwierzchnika nowej Cerkwi, którym został 39-letni Epifaniusz (Dumenko). 6 stycznia ma on odebrać z rąk ekumenicznego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I tomos (akt) o autokefalii Cerkwi Prawosławnej Ukrainy.

źródło:
Zobacz więcej