RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Miliony ton gazu skroplonego z USA przypłyną do Polski. PGNiG zawarło umowę

Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zawarło wiążącą umową długoterminową na dostawy gazu skroplonego LNG z firmą Port Arthur LNG, LLC, spółką zależną Sempra LNG & Midstream, LLC. Dodano, że umowa zakłada zakup przez PGNiG około 2 mln ton LNG rocznie przez 20 lat.

Strategiczna rozbudowa gazoportu w Świnoujściu

Rozbudowa infrastruktury gazoportu LNG w Świnoujściu, budowa trzeciego zbiornika i stopniowe zwiększanie mocy gazyfikacyjnych to podstawowe plany...

zobacz więcej

Zaznaczono, że dostawy mogą być przedmiotem dalszego obrotu przez spółkę na międzynarodowych rynkach i realizowane będą w formule free-on-board, oznaczającej odbiór towaru przez kupującego w porcie załadunku.

Podkreślono, że formuła cenowa umowy oparta jest o cenę LNG notowaną na amerykańskim indeksie Henry Hub. Dodano, że dostawy od Port Arthur LNG, LLC będą realizowane z powstającej instalacji produkcyjnej Port Arthur w Jefferson County w Teksasie o planowanym terminem zakończenia budowy nie wcześniej niż w 2023 r.

Satysfakcjonujące warunki

Jak podano, w ocenie zarządu PGNiG, „warunki zawartych umów są satysfakcjonujące w kontekście realizacji Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie rozwoju handlu LNG na rynkach światowych”.

Gaz z USA będzie przypływał do gazoportu w Świnoujściu. – Rozbudowa gazoportu, terminala w Świnoujściu to nasz strategiczny projekt. Te przedsięwzięcia dadzą nam możliwość bezpiecznego zaopatrzenia w gaz ziemny – podkreślił Piotr Naimski, pełnomocnik Rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

Naimski wyjaśnił, że „PGNiG buduje portfel kontraktów długoterminowych, aby uniezależnić się od surowca od jednego dostawcy”.

– Mamy nadzieję, że dialog, który rozpoczynamy w dziedzinie strategii energetycznej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi będzie owocował w przyszłości – przyznał Naimski.

Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski powiedział, że podpisanie kolejnej umowy na dostawę gazu z USA wzmocni bezpieczeństwo regionu. – Dzięki umowie zapewnimy spokój, stabilność i bezpieczeństwo całemu regionowi. Robimy to w partnerstwie polsko-amerykańskim – wskazał minister.

– Jest dla nas satysfakcją to, że postanowienia i umowy zawarte między prezydentami podczas dwóch szczytów polsko-amerykańskich, najpierw w Warszawie w lipcu 2017 roku, a następnie w Waszyngtonie we wrześniu 2018 roku przybierają tak konkretne rezultaty – dodał Szczerski.

źródło:
Zobacz więcej