Gaz-System operatorem przesyłowym gazu do Polski przez następne 50 lat

Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu (fot. arch. PAP/Marcin Bielecki)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedłużył spółce Gaz-System koncesję na przesył gazu oraz wydłużył okres jej wyznaczenia na operatora systemu przesyłowego gazu na terytorium Polski. Nowe decyzje prezesa URE obowiązują do 2068 r.

Polska gospodarka coraz bliżej światowej czołówki. Możemy być 21. na świecie

W zeszłym roku Polsce przypadło 23. miejsce w rankingu Banku Światowego największych gospodarek świata. Jesteśmy coraz bliżej topowej dwudziestki,...

zobacz więcej

Jak poinformował Gaz-System, 6 grudnia prezes URE wydał decyzje, które przedłużyłe dotychczas obowiązujące (do 2030 r.) o 38 lat – czyli do 6 grudnia 2068 r.

Operator podkreślił, że wnioski, na podstawie których Prezes URE wydał obydwie decyzje, zostały złożone przez spółkę w związku z potrzebą zapewnienia możliwości prowadzenia koncesjonowanej działalności przesyłowej przez następne 50 lat. Ta potrzeba z kolei wynika z zaangażowania Gaz-Systemu w realizację – wraz z duńskim operatorem systemu przesyłowego Energinet – projektu Baltic Pipe, obejmującego m.in. budowę międzysystemowego gazociągu podmorskiego, który połączy systemy Polski i Danii.

„Pozytywne decyzje prezesa URE zapewniają Spółce możliwość długofalowego prowadzenia działalności oraz realizacji planów inwestycyjnych, których kluczowym celem jest dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju” – podkreślił polski operator.

Gaz-System jest jedynym wyznaczonym przez Prezesa URE operatorem systemu przesyłowego gazowego na terytorium Polski.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System to spółka w 100 proc. należąca do Skarbu Państwa. Głównym jej zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

Do obowiązków operatora należy m.in. prowadzenie efektywnego ruchu w sieci gazowej, z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych i ich jakości, a także zapewnienie równoprawnego dostępu do sieci podmiotom uczestniczącym w rynku gazu.

źródło:

Zobacz więcej