Polska część Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym otwartym na ludzi

W polskiej części Puszczy Białowieskiej żyje na wolności ponad 650 żubrów (fot. flickr.com/vlod007)

Zespół naukowców wnioskuje utworzenie parku narodowego na całym obszarze Puszczy Białowieskiej po stronie polskiej. Ważnym postulatem jest też większe otwarcie się parku na mieszkańców i turystów. Pomysł ten został już przesłany do najwyższych władz w Polsce.

Niepokojący bilans. Puszcza Białowieska płonęła najczęściej od lat

W czasie kończącego się tzw. sezonu pożarowego w Puszczy Białowieskiej zanotowano największą od 12 lat liczbę pożarów – poinformowały Lasy...

zobacz więcej

Szczegóły dotyczące proponowanych rozwiązań zawarto w artykule pt. Park Narodowy Puszczy Białowieskiej - ochrona przyrody i rozwój lokalnych społeczności, opublikowanym na stronie forestbiology.org w listopadzie tego roku. Jego autorzy (T. Wesołowski, J. M. Gutowski, B. Jaroszewicz, R. Kowalczyk, K. Niedziałkowski, J. Rok i J. M. Wójcik) wysłali już wniosek w tej sprawie do prezydenta RP, premiera, ministra środowiska, jak również do marszałków Sejmu i Senatu.

Warto wspomnieć, że nad podobnym rozwiązaniem zastanawiali się także członkowie, powołanego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2006 roku, eksperckiego zespołu do opracowania projektu ustawy regulującej status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Białowieskiej.

Niezwykły akt upamiętnienia stulecia odzyskania niepodległości

Współautorzy tekstu przekonują, że realizacja koncepcji zależy w głównej mierze od „decyzji politycznych na najwyższym szczeblu” oraz „wzniesienia się ponad partykularne ambicje”, jak również „uznania, że Puszcza jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli Polski”. „Utworzenie PNPB wymaga wprowadzenia zmian w aktach prawnych. Postulujemy, by Parlament RP upamiętnił jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości uchwaleniem specjalnej ustawy tworzącej PNPB” – podkreślają naukowcy.

Inicjatorzy projektu twierdzą, że objęcie całego terenu polskiej części Puszczy Białowieskiej ochroną w postaci parku narodowego jest jedyną formą zapewnienia całkowitej opieki nad lasem. Jak dodają, ma on również „duże znaczenie kulturowe” i w sposób szczególny służy rozwojowi lokalnych społeczności.

Premier: Lasy i obszary chronione to nasze wielkie dobro narodowe

Lasy i obszary chronione to nasze wielkie dobro narodowe, które chcemy strzec dla przyszłych pokoleń – podkreślił w Osowcu-Twierdzy (woj....

zobacz więcej

Nadmierna eksploatacja wielkim zagrożeniem

Prowadzone badania wskazują, że głównym czynnikiem destrukcyjnym dla lasu jest jego ponad stuletnia eksploatacja surowcowa. „Analizujemy sytuację społeczno-gospodarczą regionu Puszczy Białowieskiej, wykazujemy, że znaczenie surowcowej gospodarki leśnej w ekonomice regionu nie jest obecnie decydujące, a niesurowcowe wykorzystanie Puszczy (turystyka, edukacja, nauka) jest szansą na lepszy rozwój gospodarczy regionu w przyszłości” – piszą autorzy artykułu.

Nowo powstały park miałby mieć powierzchnię 619,6 km2, czyli prawie sześciokrotnie większą od obecnego Białowieskiego Parku Narodowego. Jego obszar byłby podzielony na trzy strefy: ochrony ścisłej, ochrony zintegrowanej oraz ochrony użytkowej bioróżnorodności i krajobrazu, w której funkcjonowałyby zróżnicowane reżimy ochronne. Miałyby się one pokrywać ze strefami w polskiej części Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO „Białowieża Forest”.

Jak czytamy w artykule, „ograniczenie dostępu ludzi oraz zakazy zbioru płodów runa leśnego mają obowiązywać jedynie w strefie ochrony ścisłej, tj. na obszarze obecnego rezerwatu ścisłego BPN (9,7 proc. powierzchni planowanego PNPB). Pozostałe ponad 90 proc. obszaru PNPB (strefy ochrony zintegrowanej i ochrony krajobrazowej) mają być otwarte dla odwiedzających oraz zbioru płodów runa”.

Naukowcy podkreślają, że mieszkańcy miejscowości znajdujących się w pobliżu Puszczy Białowieskiej, powinni umiejętnie wykorzystać swoją lokalizację do „zasadniczego” poprawienia jakości ich życia. PNPB musi być „parkiem otwartym, szeroko dostępnym dla mieszkańców i turystów, a wszelkie formy korzystania z Puszczy nienaruszające stanu jej ochrony powinny być w nim dozwolone” - piszą autorzy tekstu.

źródło:

Zobacz więcej