RAPORT

Kampania 2020

Rada Atlantycka za zwiększoną obecnością sił amerykańskich w Polsce

Grupa robocza Rady Atlantyckiej ds. rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie północno-wschodniej wstępnie poparła koncepcję wzmocnienia obecności sił USA w Polsce. Ostateczny raport grupy zostanie przedstawiony na początku 2019 r.

Spotkanie Szczerski-Bolton. Poruszono temat wiz

Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski spotkał się w Waszyngtonie z doradcą Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Johnem...

zobacz więcej

Wstępne rekomendacje grupy roboczej (The Atlantic Council Task Force on US Force Posture in Europe) obejmują m.in. stworzenie na terenie Polski stałych ośrodków szkoleniowych dla sił amerykańskich i wojsk NATO stwarzające takie same możliwości ćwiczeń z użyciem broni śmiercionośnej, jak używane obecnie do tego celu poligony na terenie Niemiec, a takżde rozmieszczenie w Polsce na „zasadzie kontynuowanej rotacyjnej obecności opartej na stałej infrastrukturze” jednej brygady amerykańskich sił lądowych (ok. 3 tys. żołnierzy).

Wstępne rekomendacje przedstawione przez grupę są oparte na ośmiu zasadach, które wraz z naczelną zasadą wzmocnienia zdolności NATO do powstrzymywania zagrożeń militarnych płynących z Rosji, obejmują m.in.: postulat wzmocnienia spójności Sojuszu Atlantyckiego i zwiększenia stabilności NATO w obliczu dyslokacji sił rosyjskich oraz zgodności rekomendacji z narodową doktryną militarną Stanów Zjednoczonych.

Rozbudowa zaplecza szkoleniowego

Wśród szczegółowych zaleceń grupy roboczej Rady Atlantyckiej warto odnotować podniesienie rangi Elementu Dowództwa Misji (Mission Command Element) sił USA w Poznaniu do rangi Dowództwa Dywizji Stanów Zjednoczonych, a także modernizację i rozbudowę przez polskie władze obecnej infrastruktury w bazie wojskowej w okolicach Żagania, z której obecnie korzysta amerykańska brygada pancerna i dostosowanie jej do norm amerykańskich.

Rozbudowa zaplecza szkoleniowego powinna umożliwić korzystanie z bazy zarówno przez siły amerykańskie, jak i wojska sojusznicze NATO - podkreślono.

Macierewicz o „europejskiej armii”: Stworzenie wojska skierowanego przeciwko USA to marzenie Rosji

– Stworzenie armii, która byłaby skierowana również przeciwko USA, to marzenie Rosji od wielu lat, marzenie pierwszych sekretarzy Związku...

zobacz więcej

Członkowie grupy zalecają też przyśpieszenie - „na tyle, na ile to możliwe” - realizacji projektów zaplanowanych w ramach Europejskiej Inicjatywy Odstraszania (EDI; European Detterence Initiative) w tym - szybką rozbudowę pasów startowych w Powidzu, budowę tam rampy kolejowej do rozładunku ciężkiego sprzętu oraz wzniesienie nowych składów paliwa i amunicji.

Ponadto, grupa rekomenduje wzmocnienie zdolności obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu w celu zapewnienia bezpieczeństwa wojskom USA w Polsce, a także przeprowadzenie szkoleń polskich sił zbrojnych z użyciem systemu obrony antyrakietowej Patriot.

Grupa uważa też za wskazane całkowite powierzenie 10. grupie sił specjalnych USA (10th US Special Forces Group) - odpowiedzialnej za operacje na obszarze EUCOM (Europejskie Dowództwo Sił Zbrojnych USA) - szkolenia w Krakowie polskich sił specjalnych, a w przyszłości także takich sił z państw bałtyckich.

Pozarządowa organizacja byłych pracowników rządowych

Rekomendacje Rady Atlantyckiej, żartobliwie nazywanej „pozarządową organizacją byłych pracowników rządowych” i działającej od 1967 r., mają w Waszyngtonie większy ciężar gatunkowy niż opinie wyrażane przez ekspertów CEPA, organizacji działającej od 2005 r. W skład grupy roboczej, której pracami kierują Alexander „Sandy” Vershbov, były ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO i emerytowany gen. Philip M. Breedlove - były głównodowodzący siłami NATO w Europie, wchodzi szereg doświadczonych ekspertów militarnych z prywatnych placówek badawczych.

Została ona utworzona we wrześniu bieżącego roku w reakcji na przedstawioną przez władze RP w kwietniu tego roku propozycję zlokalizowania w naszym kraju stałej bazy wojsk amerykańskich.

źródło:

Zobacz więcej