Julia Przyłębska: Mogę zapewnić, że wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem

– Mogę zapewnić, że wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem – powiedziała w programie „Gość Wiadomości” prezes Trybunału konstytucyjnego Julia Przyłębska. Odniosła się w ten sposób do zarzutu, że składy orzekające w TK są wyznaczane niezgodnie z obowiązującą ustawą.

Prezes Przyłębska: To prezydent Duda jako pierwszy mianował kobietę prezesem polskiego TK

– Jestem pierwszą kobietą prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Był wcześniej taki moment, że pierwszym prezesem mogła zostać kobieta, ale poprzedni...

zobacz więcej

Siedmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego przed tygodniem skierowało list do prezes Przyłębskiej. Ocenili oni, że składy orzekające TK są wyznaczane niezgodnie z obowiązującą ustawą, z pominięciem porządku alfabetycznego.

Według nich świadczy o tym wyraźna dysproporcja w liczbie spraw powierzanych sędziom, w szczególności spraw o fundamentalnym znaczeniu dla państwa.

Prezes Trybunału Julia Przyłębska odniosła się do tych zarzutów na antenie TVP Info.

– Ustawa wyraźnie mówi, że składy wyznacza prezes TK według kolejności alfabetycznej z uwzględnieniem wpływu sprawy, liczby i charakteru. Czyli alfabet plus dodatkowe elementy – powiedziała.

– Mogę zapewnić, że wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem – dodała.

Julia Przyłębska zauważyła, że ci sami sędziowie, którzy napisali do niej list, nie skierowali żadnego pisma do prezesa Rzeplińskiego, który wyznaczał składy nieznane ustawie.

– Ustawa przewidywała pełen skład Trybunału, a pan prezes Rzepliński wyznaczał, bez podstawy prawnej, pięciosobowy skład – oznajmiła i dodała, że niektórzy z tych sędziów orzekali w tym składzie.

TK o zwrocie kosztów procesowych: przepis zgodny z konstytucją

Za zgodny z ustawą zasadniczą uznał Trybunał Konstytucyjny artykuł Kodeksu postępowania cywilnego dotyczący zasad zwrotu niezbędnych kosztów...

zobacz więcej

Przyłębska wyraziła oburzenie, że sędziowie oczekują od niej, aby przekazała list prezydentowi, I prezes Sądu Najwyższego, prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prezesowi Trybunału Sprawiedliwości UE.

– Chcę powiedzieć, że to jest niezgodne z prawem, nie ma takiej możliwości. Nie ma procedury, w której jakikolwiek organ miałby nadzorować prace Trybunału Konstytucyjnego – stwierdziła i podkreśliła, że polski Trybunał jest niezależny, suwerenny i nie ma (…) żadnego nadzorcy w Polsce ani w Europie.

Prezes TK oznajmiła, na antenie TVP Info, że na list odpowiedziała. – Ja sędziom odpowiadam. Oni są niezadowoleni, bo nie takiej chcieli uzyskać odpowiedzi – stwierdziła.


Przyłębska zauważyła, że Trybunał pracuje w cichości, spokoju, zgodnie z obowiązującymi zasadami i prawem. – Mogę zapewnić, że dopóki będę prezesem, tak będzie pracował – stwierdziła.

– Nie naruszam obowiązującego prawa, nie postępuję tak, jak wcześniej postępował prezes Rzepliński, czyli w sposób, który w mojej ocenie był niezgodny nie tylko z prawem, ale i pewnymi zasadami – dodała.źródło:
Zobacz więcej