„Świadek historii”. Wręczono nagrody IPN

Nagrody są przyznawane za działania na rzecz upamiętniania i popularyzacji najnowszej historii Polski (fot. IPN Białystok)

Działacze „Solidarności”, żołnierze AK i osoby dbające o pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej zostały uhonorowane nagrodami IPN „Świadek historii”. Są one przyznawane za działania na rzecz upamiętniania i popularyzacji najnowszej historii Polski.

Prezydent przyznał Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Aktorka Stanisława Celińska, podróżnik Aleksander Doba i dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski znaleźli się wśród odznaczonych...

zobacz więcej

Spośród 28 zgłoszonych osób w tym roku kapituła pod przewodnictwem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka wyłoniła czterech laureatów. Są to: Janina Aleksandrowicz, Kazimierz Wosiek, Kazimierz Waszczuk i Jan Krassowski.

„»Świadek historii« to ktoś szczególny. Ktoś, kto przeżył określony czas i potrafi o nim zaświadczyć, potrafi zaangażować się w upamiętnienie tych wydarzeń. To ktoś zdolny do opowiadania historii z uwagi na jej ważność w budowaniu niezależnego państwa i suwerennego narodu” – napisał w liście odczytanym podczas uroczystości prezes IPN Jarosław Szarek.

Dodał, że świadkowie historii to osoby, które są „wierne swojemu sumieniu”. „Niezwykle czytelna, etyczna strona waszego życia jest doskonałym wzorem wrażliwości na dobro ojczyzny i narodu, który bez pamięci o swojej historii ginie, staje się bezkształtną masą ludzi niewiedzących kim są” – podkreślił.

Kazimierz Wosiek, działacz „Solidarności”, powiedział, że wręczenie nagród przeddzień rocznicy ogłoszenia stanu wojennego jest dla niego symboliczne. Zaapelował do młodzieży, która uczestniczyła w uroczystości, by zachowywała pamięć o swojej rodzinie, by zbierała różne pamiątki.

– Zachowywanie pamięci rodzinnej jest jedną z najważniejszych rzeczy – powiedział i dodał, że „trzeba tę historię utrwalać i przekazywać dalej”.

Prezydent: Działalność obywatelska jest ważnym elementem nowoczesnego państwa

zobacz więcej

Wosiek – związany z „Solidarnością” od 1980 r. – był pierwszym drukarzem podziemnego pisma „Rezonans”, drukarzem i wydawcą podziemnego pisma „Solidarność Olsztyńska” oraz olsztyńskiej edycji „Solidarności Walczącej”. Obecnie jest dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

Wyróżniono też innego działacza „Solidarności” Kazimierza Waszczuka, który po wprowadzeniu stanu wojennego podjął współpracę z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność” i aktywnie uczestniczył w wydawaniu i kolportowaniu materiałów wydawanych w ramach jej działalności.

Jan Krassowski jest prezesem koła Związku Żołnierzy AK Warszawa-Mazowsze w Łapach. Jako nastoletni chłopiec został członkiem AK, a po zakończeniu wojny działał w podziemiu niepodległościowym. Odznaczony był m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obrony Kraju.

Tytuł „Świadka historii” otrzymała również Janina Aleksandrowicz, która ze względu na stan zdrowia nie mogła wziąć udziału w środowej uroczystości. Aleksandrowicz jest byłą przewodniczącą Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie, zaangażowaną w upamiętnianie ofiar zbrodni katyńskiej.

Dzięki jej współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na terenie kampusu powstała Aleja Ofiar Katyńskich z Dębami Pamięci. Odznaczona jest m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz honorową odznaką za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego.

źródło:

Zobacz więcej