RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Dowództwo WOT oceniło, ile kosztuje państwo ten rodzaj sił zbrojnych

Przysięga 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, 9 bm. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. (fot. PAP/Tomasz Gzell)
Przysięga 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, 9 bm. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. (fot. PAP/Tomasz Gzell)

Najnowsze

Popularne

Żołnierz ochotnik Wojsk Obrony Terytorialnej kosztuje państwo sześć razy mniej niż żołnierz zawodowy – oceniło dowództwo WOT. W listopadzie media podały, że roczny koszt budżetu MON przypadający na żołnierza ochotnika WOT jest dwukrotnie wyższy niż koszt żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych.

Żołnierze WOT złożyli przysięgę w miejscu kaźni rtm. Pileckiego

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z 6. Mazowieckiej Brygady OT złożyli przysięgę wojskową w miejscu kaźni swojego patrona rotmistrza Witolda...

zobacz więcej

Według wyliczeń dowództwa WOT, które przedstawił rzecznik tej formacji ppłk Marek Pietrzak, koszty osobowe – ujęte w stosunku rocznym – żołnierzy ochotników obrony terytorialnej wynoszą: 8,3 tys. zł – w przypadku szeregowego i 9,8 tys. zł – w przypadku podporucznika.

Dla porównania – według rzecznika WOT – koszty osobowe żołnierzy zawodowych w stosunku rocznym wynoszą: 47 tys. zł w przypadku szeregowego zawodowego oraz 69,2 tys. zł w przypadku podporucznika.

Jak podkreślił ppłk Pietrzak, obliczając koszty osobowe żołnierzy WOT w stosunku rocznym zsumowano należność za ilości dni szkoleniowych wynikających z programu szkolenia, należność za gotowość do służby, koszty wyżywienia oraz ryczałt za dojazdy. Nie uwzględniono natomiast kosztów wynikających z funduszu nagród i zapomóg.

W przypadku żołnierzy zawodowych w obliczeniach przyjęto następujące parametry: żołnierz ten ma pięć lat wysługi służby zawodowej, jest żonaty, ale bez dzieci.

W takim przypadku w obliczeniach oprócz uposażeń uwzględniono: gratyfikację urlopową, równoważnik mundurowy, 13. pensję. Nie uwzględniono natomiast kosztów, bo nie dotyczą wszystkich żołnierzy – należności mieszkaniowej, dodatku rozłąkowego, funduszu nagród i zapomóg, zasiłku na zagospodarowanie oraz dodatków służbowych i specjalnych.

Rzecznik WOT podsumowując to wyliczenie podkreślił, że żołnierz ochotnik WOT jest sześciokrotnie tańszy niż żołnierz zawodowy.

20 tys. pistoletów VIS 100 trafi do żołnierzy WOT

20 tys. pistoletów VIS 100 dostaną wkrótce żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak poinformował o zawarciu...

zobacz więcej

– Gdyby doliczyć dodatkowe koszty: należności mieszkaniowe, dodatek rozłąkowy, fundusz nagród i zapomóg, zasiłek na zagospodarowanie, przedstawiony współczynnik powiększa się na korzyść żołnierzy ochotników WOT. A uwzględniając pozostałe koszty, w tym emerytalne żołnierzy zawodowych, które też są kosztem dla MON i nie kończą się wraz z zakończeniem ich służby, ochotnik WOT jest ponad 10-krotnie tańszy od żołnierzy zawodowych – powiedział ppłk Pietrzak.

W listopadzie media podały, że roczny koszt budżetu MON przypadający na żołnierza ochotnika WOT jest dwukrotnie wyższy niż koszt żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych i wynosi 135 tys. zł.

Roczny koszty utrzymania jednego żołnierza poszczególnych rodzajów sił zbrojnych dziennikarze obliczyli, dzieląc budżety dla poszczególnych rodzajów sił zbrojnych przez liczbę służących w nich żołnierzy. Według nich na żołnierza WOT-u miało przypadać 135 tys. zł, na żołnierza Wojsk Lądowych 65 tys. zł, Sił Powietrznych 89 tys. zł, Marynarki Wojennej 84 tys. zł, a na komandosa niemal 100 tys. zł.

Rzecznik WOT zwrócił wtedy uwagę, że w tych obliczeniach, koszt utrzymania żołnierza pozostałych rodzajów sił zbrojnych przedstawiono w stosunku rocznym i w odniesieniu tylko do wydatków osobowych. W przypadku żołnierza WOT przedstawiono sumaryczne nakłady ponoszone w ciągu czterech lat. Zsumowano też wszystkie wydatki, ponoszone na infrastrukturę, koszty osobowe, uzbrojenie i wyposażenie.

Ppłk. Pietrzak podkreślił też, że „właściwe dla charakteru lekkiej piechoty wyposażenie stanowi ułamek kosztów zakupów wyposażenia, jakim posługują się inne wymienione rodzaje sił zbrojnych”.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej