RAPORT

Tusk kontra Tusk

Najpierw praca, potem rodzina. Sondaż o priorytetach Polaków

Od 20 lat Polacy oceniają, że osoby z ich towarzystwa najbardziej poświęcają się pracy i życiu rodzinnemu (fot. Shutterstock/fizkes)
Od 20 lat Polacy oceniają, że osoby z ich towarzystwa najbardziej poświęcają się pracy i życiu rodzinnemu (fot. Shutterstock/fizkes)

Praca i życie rodzinne – to dwie najważniejsze kwestie w życiu Polaków. Na dalszym miejscu zestawienia CBOS jest zarabianie pieniędzy, leczenie i ochrona zdrowia.

CBOS: 14 proc. Polaków korzysta lub korzystało z pomocy społecznej

14 proc. badanych korzysta lub korzystało ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej, a 17 proc. twierdzi, że z takiej pomocy korzystał ktoś z ich...

zobacz więcej

Z badania CBOS „Codzienna aktywność Polaków. Autoportret i obraz środowiska społecznego w latach 1988-2018” wynika, że Polacy niezmiennie od 20 lat oceniają, że osoby z ich towarzystwa najbardziej poświęcają się pracy (70 proc. pytanych) i życiu rodzinnemu (61 proc.).

W dalszej kolejności w 2018 r. wskazali wśród znajomych zdobywanie pieniędzy (31 proc.) oraz leczenie i ochronę zdrowia (16 proc.). Zdecydowanie rzadziej ludzie ze środowiska badanych, ich zdaniem, poświęcają się edukacji (11 proc.), uprawianiu sportu (10 proc.), karierze zawodowej (9 proc.) i działaniu na rzecz innych (8 proc.).

Nieco inaczej respondenci postrzegają samych siebie i swoją działalność: na pierwszym miejscu stawiają rodzinę (72 proc.). Praca spada na drugie miejsce, z odsetkiem 53 proc. deklaracji. Znacznie rzadziej wskazują zdobywanie pieniędzy (15 proc.), a 28 proc. poświęca czas na ochronę zdrowia i leczenie. Na aktywność fizyczną wskazuje 14 proc. ankietowanych, a 11 proc. na korzystanie z życia, np. na rozrywki.

W badaniu wskazano, że w ostatnich latach w zestawieniu aktywności społecznych wśród bliskich zdaniem ankietowanych znacznie spadło zdobywanie pieniędzy, poszukiwanie pracy za granicą, a także udzielanie się politycznie. Mniejsze znaczenie ma też zdobywanie wykształcenia, a znacznie większe – rodzina, aktywność fizyczna, działalność na rzecz innych, a także korzystanie z dóbr kultury i ochrona zdrowia.

CBOS: Religijność Polaków stabilna, wzrost negatywnych ocen Kościoła

Wprawdzie nadal większość Polaków (58 proc.) pozytywnie ocenia sytuację Kościoła katolickiego w naszym kraju, jednak w ostatnich latach, a...

zobacz więcej

Jeśli chodzi o odczucia dotyczące siebie samych, badani zadeklarowali mniejszą uwagę poświęcaną zdobywaniu pieniędzy, szukaniu pracy poza Polską i życiu religijnemu. Popularność za to zyskał aktywny tryb życia i podróżowanie.

Autor opracowania Rafał Boguszewski zauważył, że badani coraz częściej podkreślają znaczenie, jakie w życiu Polaków odgrywa rodzina, która od 10 lat, obok pracy, przoduje w zestawieniach. W opinii respondentów ich środowisko społeczne jest bardziej niż oni sami nastawione na pracę, zdobywanie pieniędzy i karierę zawodową, a mniej – na życie rodzinne, ochronę zdrowia czy na życie religijne.

Swoją pozycję znacznie utraciło zdobywanie pieniędzy, które jeszcze 30 lat temu uznawane było za najbardziej znaczące wśród bliskich respondentom osób, a przed 20 laty wymieniane było w drugiej kolejności – przed rodziną. Systematycznie rośnie rola sportu, podróżowania, uczestniczenia w kulturze i działań na rzecz innych.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (341) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI), w dniach 4-11 października 2018 r. na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej