Wybory 2020

Jak głosować w specjalnym reżimie sanitarnym [PORADNIK]

Niepewna przyszłość strefy euro. Problem „biliona euro” narasta

Europejski Bank Centralny we Frankfurcie nad Menem (fot. Thomas Lohnes/Getty Images)

System płatniczy Target 2, który jest wiodącym dla państw strefy euro, może okazać się poważnym zagrożeniem dla Niemiec oraz w przyszłości doprowadzić do rozpadu strefy euro – alarmuje Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. W tej strefie monetarnej każdego dnia powstają milionowe długi, których spłata może zostać zagrożona, gdy jedno z zadłużonych państw postanowi opuścić strefę.

NIK: Sektor bankowy w Polsce jest stabilny

Nadzór KNF nad bankami kuleje – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, do którego dotarła „Rzeczpospolita”. NIK uspokaja, że oszczędności w...

zobacz więcej

Target 2 to system płatniczy prowadzony od ponad dekady przez Europejski Bank Centralny w kooperacji z bankami centralnymi poszczególnych członków strefy euro. Istnienie platformy ma na celu ujednolicenie obsługi płatności w jednej walucie – euro.

Jak pisze Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, w systemie Target 2 „skumulowały się wysokie, dodatnie saldo Bundesbanku i ujemne salda banków centralnych państw południowoeuropejskich”. Zdaniem ekspertów, taki rozkład sald może zagrozić gospodarkom tych państw unii monetarnej, które mają nadwyżki sald – jak w przypadku Niemiec, gdzie narodowy Bundesbank ma saldo dodatnie na poziomie prawie biliona euro.

Próba szybkiej niwelacji sald może doprowadzić do zagrożenia strefy euro – alarmują eksperci. Ich zdaniem Niemcy, które będą chciały jak najszybciej ograniczyć salda, mogą odciąć od banków centralnych Włoch i Grecji źródła stałego kapitału, co może doprowadzić do finansowego krachu w tych państwach.

„Państwa z negatywnym saldem Target 2 będą sięgać po zawoalowany szantaż, wskazując, że brak postulowanych przez nie reform to rosnące ryzyko rozpadu strefy euro i straty dla banków centralnych mających dodatnie saldo” – pisze PISM. Jednak jak się okazuje, problemy w strefie euro mogą dotyczyć również państw UE, które nie przyjęły wspólnej waluty. Jak wynika z artykułu, wśród państw UE, które kandydują do strefy, wzmacnia się przekonanie, że przyjęcie euro wiązać się może z niewypłacalnością systemu kredytowego strefy (Target 2), a w konsekwencji z tym, że strefa euro może nie przetrwać w obecnym składzie, zaś powstałe długi będą mogły obciążyć jej potencjalnych nowych członków.

źródło:
Zobacz więcej