NIK: Sektor bankowy w Polsce jest stabilny

Sektor bankowy w Polsce jest stabilny, a co za tym idzie oszczędności obywateli z gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są bezpieczne – poinformowała we wtorek Najwyższa Izba Kontroli, po przeprowadzonej kontroli głównych instytucji odpowiedzialnych za sektor finansowy w Polsce.

Sasin: „Sklejanie” PiS z aferą SKOK Wołomin odwraca uwagę od jej prawdziwych przyczyn

Mamy do czynienia z nieuprawniona próbą odwrócenia uwagi od prawdziwych przyczyn i prawdziwego przebiegu afery SKOK Wołomin oraz „sklejenia” Prawa...

zobacz więcej

Jak podała w komunikacie NIK, głównymi instytucjami odpowiedzialnymi ustawowo za zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności sektora bankowego w Polsce są: Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

„W ramach kontroli badano funkcjonowanie nadzoru makroostrożnościowego nad sektorem finansowym, którego celem jest zapewnienie stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości rynku finansowego. Został on wdrożony skutecznie i podniósł ogólny poziom bezpieczeństwa sektora bankowego oraz jego odporność na niepożądane zjawiska i zawirowania rynkowe” – czytamy w komunikacie.

NIK oceniła, że „w okresie objętym kontrolą (od listopada 2015 r. do listopada 2017 r.) Narodowy Bank Polski i Minister Finansów, tworzące dwa z czterech filarów głównych sieci bezpieczeństwa finansowego, rzetelnie wykonywały swoje zadania nadzorcze w kluczowych aspektach dla zapewnienia stabilności sektora bankowego”. „Nie oznacza to jednak, że NIK w ich działaniu nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. Wystąpiły one w sprawowaniu przez KNF nadzoru nad bankami spółdzielczymi oraz w działalności legislacyjnej Ministra Finansów” – czytamy w dokumencie.

„NIK zwraca uwagę, że Minister Finansów, jako podmiot odpowiedzialny za implementację prawa Unii Europejskiej w obszarze instytucji finansowych przyczynił się do przyjęcia wymaganych aktów prawnych z opóźnieniami”. Natomiast Komisja Nadzoru Finansowego m.in. „podejmowała za mało działań nadzorczych wobec banków spółdzielczych. Zdarzały się nawet przypadki braku skutecznej reakcji na nieprawidłowości w tych bankach. Urząd Komisji nie nadzorował także w sposób wystarczający pracy kuratorów bankowych oraz nie przestrzegał zasad doboru kandydatów na to stanowisko” – podkreśliła NIK.

PO i dziennikarz „Gazety Wyborczej” pozwani za „mafię PiS”

Prawo i Sprawiedliwość pozwało Platformę Obywatelską oraz Wojciecha Czuchnowskiego, dziennikarza „Gazety Wyborczej”, za użycie w mediach...

zobacz więcej

W komunikacie Najwyższej Izby Kontroli czytamy, że „nadzór jest niezwykle istotny z punktu widzenia państwa, bowiem aktywa sektora bankowego stanowią około 70 proc. aktywów całego systemu finansowego. Sektor ten jest głównym źródłem finansowania gospodarki, a depozyty bankowe są największym składnikiem aktywów finansowych gospodarstw domowych. Dlatego szczególne znaczenie dla zachowania stabilności systemu finansowego ma utrzymanie stabilności sektora bankowego”.

NIK przypomniała również, że w listopadzie 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.

Od tego czasu w Polsce funkcjonują dwie formy nadzoru nad sektorem bankowym – makroostrożnościowa i mikrostrożnościowa. Tę ostatnią sprawuje KNF. Organem odpowiedzialnym za nadzór makroostrożnościowy i zarządzanie kryzysowe stał się Komitet Stabilności Finansowej. Gdy KSF zajmuje się kwestiami nadzoru makroostrożnościowego na jego czele stoi prezes NBP. Członkami są: Minister Finansów, przewodniczący KNF i prezes Zarządu BFG.

W wyniku kontroli NIK sformułowała wnioski o zmianę przepisów prawa i wnioski możliwe do zrealizowania w ramach obowiązujących przepisów – dodano w komunikacie.

źródło:

Zobacz więcej