Min. Bańka: Na infrastrukturę sportową przeznaczyliśmy 1,7 mld złotych

– W latach 2016-2018 na budowę i modernizację obiektów przeznaczono ponad 1,7 mld złotych – podkreślił minister sportu i turystyki Witold Bańka podczas konferencji podsumowującej trzy lata pracy resortu, którym kieruje.

„Team 100” dla młodych sportowców. Najlepsi mają dostać sponsorów

Stu młodych zawodników – między 18. a 23. rokiem życia - ma zostać objętych projektem o nazwie „Team 100”. – Grupa wyselekcjonowanych sportowców...

zobacz więcej

Jak wspomniał, aktywizacja społeczeństwa jest jednym z priorytetów MSiT, dlatego sukcesywnie rosną nakłady na infrastrukturę sportową. Z danych wynika, że na budowę bądź modernizację 4272 obiektów, m.in. sal gimnastycznych, hal sportowych, pływalni, boisk, stadionów lekkoatletycznych, lodowisk czy przeznaczonych dla wszystkich Otwartych Stref Aktywności, przeznaczono 1,725 mld złotych.

Minister zwrócił uwagę na fundamenty, czyli sport powszechny, dzieci i młodzieży. Mówił o wsparciu dla małych i średnich klubów w ramach rządowego programu „Klub”, reaktywacji programu SKS i uzupełniającej go Narodowej Bazie Talentów.

W 2016 roku środki przeznaczone na rządowy program „Klub” rozdysponowano między 2151 organizacji, a w tym roku trafiły już do 3616. Łącznie na pomoc przy zakupie sprzętu, organizacji obozów i wyjazdów czy wynagrodzenie trenerów wydano w ramach tego projektu 101 mln złotych.

Min. Bańka wskazał, że uruchomiony został program Team100, w ramach którego dodatkowe, indywidualne wsparcie otrzymuje już 250 młodych i perspektywicznych zawodników w wieku do 23 lat, w tym z niepełnosprawnościami.

Starsi, utytułowani sportowcy mają z kolei trafiać „pod skrzydła” spółek Skarbu Państwa, z którymi podpisują indywidualne umowy.

źródło:

Zobacz więcej