Polska inicjatywa przyjęta w UE. „Tożsamość kulturowa dzieci ma być zachowywana”

– Państwa UE osiągnęły porozumienie, zgodnie z którym kwestie tożsamości kulturowej mają być uwzględniane przy kierowaniu dziecka do rodziny zastępczej. Zabiegała o to Polska, a nasze rozwiązania zostały przyjęte jednomyślnie – powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. – Polska inicjatywa jest też uniwersalna; trzeba będzie kierować się dobrem dzieci tak, by zachowana była ich tożsamość kulturowa – dodał.

Niemiecki Jugendamt zabiera dzieci polskim rodzinom. „Wyrwali mi je siłą”

„Chcemy żebyście usłyszeli, jak się nas tutaj traktuje” – apelują polskie rodziny, którym niemiecki Jugendamt odebrał dzieci. W Berlinie...

zobacz więcej

Minister sprawiedliwości zwrócił uwagę, że polska inicjatywa zmierzała do tego, aby dzieci w UE miały możliwość przebywania – w sytuacjach konfliktowych – jedynie w rodzinach, które „gwarantują im tożsamość kulturową, językową i narodową”. – Dotyczy to nie tylko polskich dzieci. Wszystkie organy unijne muszą przy każdej takiej decyzji brać pod uwagę tę dzisiejszą decyzję i będą musiały zawsze kierować się dobrem dziecka – stwierdził w piątek Zbigniew Ziobro.

Zaznaczył, że owo dobro „będzie pojmowane tak, aby była zachowana tożsamość kulturowa, narodowa, językowa dziecka przekazywanego do rodzin zastępczych”. – Nie unikniemy jednak tego, że sytuacje konfliktowe czasami związane ze specyfiką prawa krajów UE mogą prowadzić do sytuacji przejściowych, w których dzieci są na czas rozstrzygnięcia sprawy przekazywane pod pieczę rodziny zastępczej. Rzecz w tym żeby nie działo się to z brutalnym pogwałceniem elementarnego poczucia tożsamości dziecka i jego rodziców – stwierdził min. Ziobro.

Małżonkowie trafią do Jugendamtu. Bundestag unieważnił małżeństwa z dziećmi

Parlament w Berlinie unieważnił małżeństwa osób niepełnoletnich. Na mocy ustawy przyjętej w piątek przez Bundestag wszystkie związki z osobami...

zobacz więcej

Batalia o prawa dzieci

– Już dwa lata temu sygnalizowaliśmy, że będziemy czynili wszystko, aby w Unii Europejskiej zawsze była brana pod uwagę tożsamość dziecka, gdy jest ono umieszczane w pieczy zastępczej. Miałem okazję być w wielu krajach i rozmawiać na ten temat z naszymi rodakami. Prosili żeby im pomóc w takich sytuacjach. Dzisiejsza decyzja Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych to wielki sukces Polski, polskiego rządu i Ministerstwa Sprawiedliwości – mówił wiceminister Michał Wójcik, który pilotował realizację inicjatywy.

Zmienione rozporządzenie zobowiązuje państwa członkowskie UE, by zachowywały prawa dziecka do tożsamości narodowej, kulturowej, religijnej i językowej w postępowaniach o ustanowienie pieczy zastępczej. Chodzi o to, by dzieci, jeśli są kierowane pod zastępczą opiekę, trafiały do rodzin z podobnego kręgu kulturowego, a najlepiej do krewnych z kraju pochodzenia dzieci. Do tej pory zasada ta nie była w praktyce respektowana, choć wynika z Konwencji ONZ o prawach dziecka. Zdarzały się nawet przypadki oddawania dzieci, których rodzice są chrześcijanami, do rodzin muzułmańskich.

Działania w celu zapewnienia praw dziecka do tożsamości narodowej, kulturowej, religijnej i językowej mają być podejmowane na jak najwcześniejszym etapie postępowań. Służyć temu będzie zaproponowany przez Polskę mechanizm informacyjny. Państwo, w którym dziecko przebywa, będzie powiadamiać o wszczętej procedurze państwo, z którym dziecko ma istotny związek. Powiadomienie może zostać przekazane kanałami konsularnymi lub w drodze powiadomienia właściwej w takich sprawach instytucji, w przypadku Polski – Ministerstwa Sprawiedliwości. Szybka informacja pozwoli na ustalenie i wskazanie np. krewnych dziecka, którzy są gotowi do podjęcia się opieki nad nim.

źródło:
Zobacz więcej