PK: zarzuty dla byłego przewodniczącego KNF Andrzeja J.

Były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej J. i podlegli mu urzędnicy usłyszeli zarzuty dotyczące niedopełnienia ciążących na nich obowiązków w latach 2013–14 – poinformowała Prokuratura Krajowa. Sprawa dotyczy nieprawidłowego nadzoru nad SKOK-iem Wołomin.

Ruszyła kontrola w KNF. Skontrolują m. in. bank Zygmunta Solorza

Ruszyła kontrola wewnętrzna w Komisji Nadzoru Finansowego, która skupić się ma na trzech bankach. Dwa z nich należą do Leszka Czarneckiego, a...

zobacz więcej

Prokuratura Regionalna w Szczecinie prowadzi śledztwo dotyczące niedopełnienia obowiązków przez byłego przewodniczącego KNF Andrzeja J. i podległych mu urzędników. W czwartek zatrzymano siedem osób w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków w okresie od 22 października 2013 r. do 15 września 2014 r.

Wśród zatrzymanych są Andrzej J. (były przewodniczący KNF), Wojciech K. (były zastępca przewodniczącego KNF), Dariusz T. (były dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych UKNF), Zbigniew L. (były zastępca dyrektora), Halina M. (była zastępca dyrektora), Adama O. (były naczelnik) i Dorota Ch. (były naczelnik).

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące niedopełnienia ciążących na nich obowiązków.

teraz odtwarzane
Były przewodniczący KNF Andrzej J. i podlegli mu urzędnicy usłyszeli zarzuty

Zarzuty dla 18 osób w śledztwie CBA ws. korupcji w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie

18 osobom postawiono prokuratorskie zarzuty w prowadzonym przez CBA śledztwie dotyczącym nieprawidłowości i korupcji w wydawaniu środków...

zobacz więcej

W sprawie wypowiedział się Marcin Lorenc, Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

– Ogólna treść i sens tych zarzutów sprowadza się do tego, że osoby zatrzymane i podejrzane o ten czyn zobowiązane były do podjęcia określonych działań zaradczych w związku z sytuacją panującą w SKOK Wołomin. Natomiast ustalenia prowadzone w Prokuraturze Regionalnej śledztwa wskazują na to, że podejrzani tych czynności nie podjęli i w związku z zaniechaniem podjęcia tych czynności w kasie oszczędnościowo-kredytowej SKOK Wołomin powstała szkoda przekraczająca 1,5 mld zł.

– Do podjęcia takich działań zobowiązywały ich obowiązujące przepisy prawa – powiedział Lorenc z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

– Podejrzani składali wyjaśnienia, natomiast o treści wyjaśnień w tej chwili nie mogę poinformować – dodał.

„Przestępstwo polegało na tym, że urzędnicy nie zakończyli prowadzonego postępowania administracyjnego sporządzeniem projektu decyzji administracyjnej o ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOK w Wołominie do dnia 22 października 2013 r. Tym samym nie przedłożyli takiego projektu wraz z wnioskiem o ustanowienie zarządcy na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego. Podejrzani nie wywiązali się ze swoich obowiązków, pomimo posiadania wiedzy o tym, że w SKOK w Wołominie powstała sytuacja groźby niespłacenia zobowiązań wobec klientów oraz pomimo stwierdzenia, iż działalność SKOK w Wołominie wykazywała rażące i uporczywe naruszanie przepisów prawa” – poinformowała Prokuratura Krajowa.

Podejrzanym zarzuca się, że w okresie od 22 października 2013 r. do 15 września 2014 r. działali na szkodę interesu publicznego, dopuszczając do powstania szkody w kwocie ponad 1,5 mld zł oraz na szkodę interesu prywatnego w kwocie ponad 58 mln zł.

Po przeprowadzeniu czynności z udziałem podejrzanych prokurator podejmie decyzję o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych.

źródło:

Zobacz więcej