Wojsko chce kupić mikrodrony. Ogłasza przetarg

Amerykański żołnierz z dronem typu Black Hornet (fot. REUTERS/Mike Blake)

Inspektorat Uzbrojenia ogłosił przetarg na dostawę mikrodronów dla wojska; chce kupić sześć zestawów urządzeń do prowadzenia dziennej i nocnej obserwacji. To drugi przetarg na dostawę tego typu sprzętu; poprzedni unieważniono.

PGZ dostarczy 40 dronów rozpoznawczych dla wojska

Umowę na dostawę 40 taktycznych dronów rozpoznawczych krótkiego zasięgu dla Wojska Polskiego podpisało w piątek konsorcjum spółek PGZ oraz...

zobacz więcej

Inspektorat Uzbrojenia opublikował ogłoszenie o zamówieniu dostawy sześciu zestawów Bezzałogowych Systemów Powietrznych klasy mikro dla jednostek Sił Zbrojnych. To sprzęt do prowadzenia dzienno-nocnej obserwacji w różnorodnym środowisku, przy wykorzystaniu sensorów elektrooptycznych i podczerwieni. Wartość zamówienia Inspektorat ocenia na powyżej 443 tys. euro.

Wojskowi chcą kupić zestawy mikrodronów pionowego startu i lądowania. W każdym zestawie mają być co najmniej dwa bezzałogowce, oba z możliwością prowadzenia obserwacji, oraz jedna stacja kierowania i kontroli wraz z zespołem nadawczo-odbiorczym. Masa startowa bezzałogowca nie może przekroczyć 1,6 kg, a maksymalny wymiar – 70 cm. Zamówienie ma zostać zrealizowane do 31 października 2019 roku.

Przetarg prowadzony będzie zgodnie z Prawem zamówień publicznych w trybie negocjacji z oferentami. Inspektorat zakłada, że do negocjacji dopuści 10 wybranych oferentów. Muszą oni wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierzają zlecić podwykonawcom, a także podać wszystkich proponowanych podwykonawców. Będą musieli też poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia.

W marcu 2017 r. ze względu na przekroczenie budżetu Inspektorat Uzbrojenia unieważnił postępowanie rozpoczęte w 2015 r. na dostawę bezzałogowców tej samej klasy. Poinformowano wówczas, że wojsko planowało wydać maksymalnie na takie statki 4,63 mln zł; najkorzystniejsza oferta opiewała na ponad 4,9 mln zł, a konkurencyjna – na ponad 9 mln zł.

źródło:

Zobacz więcej