Wręczono Nagrody FNP, tzw. polskie Noble

Laureaci nagród - prof. Andrzej Dziembowski (L) z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, prof. Andrzej Gałęski (2P) z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, prof. Krzysztof Pachucki (2L) z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Timothy Snyder (P) z Yale University podczas uroczystości wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2018 (fot. PAP/Piotr Nowak)

Po raz 27. wręczono w Warszawie Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Tegorocznymi laureatami zostali profesorowie: Andrzej Dziembowski, Andrzej Gałęski, Krzysztof Pachucki i Timothy Snyder. Każdy z nagrodzonych otrzymał po 200 tys. zł.

Przełom w badaniach nad laserami. Rozdano Noble z fizyki

Arthur Ashkin, Gerard Mourou i Donna Strickland są tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki – ogłosił w Sztokholmie Komitet...

zobacz więcej

Nagrody, określane mianem „polskich Nobli”, są wśród najważniejszych polskich wyróżnień dla naukowców. Przyznawane są za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Jak mówił podczas uroczystości na Zamku Królewskim wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, laureaci Nagród FNP „uosabiają kryterium doskonałości naukowej, które jest nadrzędne dla (Konstytucji dla Nauki)”.

Z kolei prezes FNP prof. Maciej Żylicz zwrócił uwagę, że w ostatecznej wersji Konstytucji dla Nauki nie znalazły się zapisy powstrzymujące naukowców przed automatycznym zatrudnieniem w uczelni, w których obronili doktorat.

– W Polsce możemy napisać zrobić pracę magisterską, doktoryzować się, zrobić profesurę i umrzeć na tym samym uniwersytecie – mówił. Jego zdaniem „prowadzi to do degeneracji naszego środowiska naukowego”.

Odnosząc się do wypowiedzi szefa FNP Jarosław Gowin przyznał, że w dyskusji o tym, czy w nowej ustawie powinna się znaleźć zasada mobilności, zarówno on, jak i prof. Żylicz byli w mniejszości. Równocześnie wyraził jednak przekonanie, że „podnoszenie tego typu postulatów – nawet, jeżeli kończą się one fiaskiem – to jest pewien zaczyn na przyszłość”.

Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny i fizjologii

James P. Allison i Tasuku Honjo – to tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z dziedziny medycyny i fizjologii. Nazwiska noblistów podano w poniedziałek...

zobacz więcej

Laureat tegorocznej nagrody FNP w obszarze nauk o życiu i o Ziemi, prof. Andrzej Dziembowski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, został wyróżniony za wyjaśnienie funkcji kluczowych enzymów degradujących RNA, których zaburzenia prowadzą do stanów patologicznych.

Jego ustalenia doprowadziły m.in. do zaproponowania nowego podejścia terapeutycznego w leczeniu nowotworu szpiku kostnego (szpiczaka).

Nagrodzony w obszarze nauk chemicznych i o materiałach prof. Andrzej Gałęski z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi opracował nowy mechanizm deformacji plastycznej polimerów.

Dzięki jego pracom zaczęły powstawać superwytrzymałe tworzywa sztuczne, na jakie od lat czekał przemysł lotniczy i motoryzacyjny.

Z kolei w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich doceniono prof. Krzysztofa Pachuckiego z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego osiągnięcia naukowe – precyzyjne kwantowo-elektrodynamiczne obliczenia spektroskopowych parametrów lekkich atomów i cząsteczek – są podstawą dokładnego wyznaczania fundamentalnych stałych fizycznych.

Nagrodę w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych otrzymał zaś prof. Timothy Snyder z Yale University. Doceniono przeprowadzoną przez niego analizę mechanizmów polityczno-społecznych, które w XX wieku doprowadziły do konfliktów narodowościowych i ludobójstwa w Europie Środkowej.

Jak podkreśliła Fundacja, badania prof. Snydera nadały nowy wymiar historii Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku.

Nagrody FNP przyznawane są od 1992 r. Dotychczas otrzymało je 99 osób, wliczając w to tegorocznych laureatów. Kandydatów do tego wyróżnienia zgłaszać mogą wybitni przedstawiciele nauki zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji.

Rolę Kapituły konkursu pełni Rada Fundacji, która dokonuje wyboru laureatów na podstawie opinii niezależnych recenzentów i ekspertów – głównie z zagranicy – oceniających dorobek kandydatów.

źródło:

Zobacz więcej