Fitch podwyższa prognozy wzrostu PKB Polski. W 2018 r. ponad 5 proc.

Prognozy Fitcha na przyszły rok są gorsze, niż na rok bieżący. Przed rokiem było analogicznie. (fot. Shutterstock/Mark and Anna Photography)

Agencja Fitch podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski z 4,8 proc. do 5,1 proc. w 2018 oraz z 3,6 proc do 3,8 proc. w 2019 r. Rok wcześniej, pod koniec 2017 r., ta sama agencja przewidywała, że wzrost PKB w 2018 r. wyniesie 3,6 proc.

„Polska gospodarka w czołówce europejskiej”. Kolejny kwartał z dużym wzrostem PKB

Produkt Krajowy Brutto w III kwartale 2018 r. wzrósł o 5,1 proc. rok do roku – wynika z flash szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Dane GUS...

zobacz więcej

Według obecnych prognoz Agencji Fitch, z grudnia 2018 r., polska gospodarka ma wzrosnąć w 2018 o 5,1 proc, w 2019 r. o 3,8 proc, zaś w 2020 r. o 3,0 proc. We wrześniu eksperci z tej firmy przewidywali odpowiednio 4,8 proc. w 2018 r., 3,6 proc. w 2019 r. i 2,9 proc. w 2020 r.

„Spodziewamy się spowolnienia wzrostu w 2019 r. i 2020 r., wraz ze spadkiem tempa absorpcji środków unijnych. Ponadto wzrost inwestycji prywatnych będzie niższy niż inwestycji publicznych, ponieważ inwestorzy borykają się z problemami znalezienia pracowników” – tłumaczy Fitch swoje prognozy.

„Kontrybucja netto eksportu do PKB na przestrzeni lat 2019-20 stanie się dodatnia, czemu pomagać będzie relatywnie mocny wzrost eksportu. Luka popytowa powinna pozostać dodatnia i osiągnie szczyt 1,5 proc. w 2018 i 2019 r., jak szacuje Komisja Europejska” – podaje agencja w swoim raporcie.

Fitch prognozuje również przekroczenie w 2019 r. celu inflacyjnego, głównie z uwagi na utrzymywanie się solidnego wzrostu płac i spodziewanych podwyżek cen energii elektrycznej. Cel inflacyjny na wspomniany rok NBP określił na 2,5 proc, co oznacza utrzymanie inflacji na poziomie między 1,5 a 3,5 proc. Jak dotąd inflacja utrzymuje się na poziomie między 1,3 a 2,5 proc.

Agencja spodziewa się również podniesienia referencyjnej stopy procentowej, która wynosi 1,5 proc, ma wynieść według Fitcha 1,75 proc. na koniec 2019 r. i 2,5 proc. na koniec 2020 r. Raport z grudnia 2017 r. stwierdzał, że stopa procentowa wzrośnie do 2,5 proc. już w 2018 r.

źródło:
Zobacz więcej