RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Nowi posłowie na Wiejskiej. Złożyli ślubowanie podczas posiedzenia Sejmu

W środę, bezpośrednio po otwarciu posiedzenia Sejmu przez Marszałka Marka Kuchcińskiego ślubowanie złożyli nowi posłowie: Iwona Krawczyk, Grzegorz Lipiec, Danuta Nowicka, Paweł Rychlik i Sławomir Skwarek.

Z Wiejską pożegnali się Grzegorz Schreiber, Dariusz Starzycki i Jarosław Stawiarski. Objęli oni funkcje w organach samorządu terytorialnego, których nie można łączyć z mandatem posła. Zwolnione po wyborach samorządowych miejsce w Parlamencie Europejskim zajął natomiast poseł Bogusław Sonik. Do dziś na obsadzenie czekał także mandat zwolniony przez Stanisława Huskowskiego.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” - brzmią słowa przysięgi.


Siedmiu nowych posłów w Sejmie po wyborach samorządowych

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej