Wybory 2020

Jak głosować w wyborach prezydenckich [PORADNIK]

Fitch: Sektor bankowy w Polsce jest w dobrej kondycji

Fitch przedstawił raport o bankach z regionu centralnej i wschodniej Europy (fot. Shutterstock/Arcaion)

Perspektywa sektora bankowego w Polsce jest stabilna, odzwierciedla dobrą kondycję finansową banków, ich silne kapitały oraz dobrą płynność opartą na depozytach krajowych klientów – poinformował Fitch w raporcie o bankach z regionu centralnej i wschodniej Europy (CEE).

PKO BP: Gorsze perspektywy polskiej gospodarki w przyszłym roku

Wyniki dotyczące nowych zamówień potwierdzają pogorszenie perspektyw dla krajowej gospodarki w nadchodzącym roku – uważają ekonomiści z banku PKO...

zobacz więcej

Fitch uważa, że oczekiwane spowolnienie wzrostu gospodarczego spowoduje w 2019 r. umiarkowane spowolnienie akcji kredytowej banków i niewielki wzrost obciążeń z tytułu utraty wartości kredytów. Rentowność operacyjna banków powinna być w dużej mierze odporna na taki scenariusz.

Agencja ocenia, że sektor podlega znacznym zmianom strukturalnym – rośnie koncentracja i udział krajowego kapitału. Fitch spodziewa się, że trend ten będzie kontynuowany, co pozytywnie wpłynie na rentowność sektora poprzez niższe koszty i nieznacznie słabszą presję konkurencyjną.

Agencja oczekuje, że wyniki finansowe banków pozostaną w 2019 r. silne, jednak jakość aktywów banków może nieznacznie pogorszyć się. Ryzyko to, w ocenie Fitch, jest jednak ograniczone z uwagi na niskie ekspozycje banków na niestabilne sektory.

źródło:

Zobacz więcej