RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Prezydent Duda: Ochrona klimatu to nie tylko ograniczenie emisji

– Mam nadzieję, że „reguły katowickie”, które chcemy tu przyjąć, mające na celu wdrożenie porozumienia paryskiego, zostaną zrealizowane, a tym samym szczyt COP24 w Katowicach zakończy się pełnym sukcesem - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Na konferencji prasowej po spotkaniu z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem na marginesie konferencji klimatycznej w Katowicach Duda podkreślił, że jest ona jednym z fundamentalnych wydarzeń jeśli chodzi o „funkcjonowanie świata, gospodarek światowych i kwestie naszego bezpieczeństwa”.

– Mam nadzieję, że (...) te ważne dokumenty, które chcemy tutaj przyjąć, jako coś, co nazwaliśmy „Katowice Rulebook”, reguły katowickie, mające na celu wdrożenie porozumienie paryskiego, (...) że to zostanie zrealizowane, a będzie to w efekcie oznaczało, że ten szczyt katowicki zakończył się pełnym sukcesem – oświadczył prezydent.

Wyraził też zadowolenie z faktu, że – w ramach przyjętego z inicjatywy Polski przez światowych liderów dokumentu „Just Transition” – podkreślono, że realizacja założeń ochrony klimatu, czyli ograniczanie emisji, „musi się odbywać w taki sposób, aby uwzględniało również potrzeby społeczne”.


Prezydent Duda: Wdrożenie Porozumienia paryskiego to szansa na zrównoważony rozwój świata

„Na ochronę klimatu trzeba spojrzeć w sposób całościowy”

– Na ochronę klimatu i tworzenie lepszych warunków życia na naszej planecie trzeba spojrzeć w sposób całościowy – powiedział prezydent Duda. Ochrona klimatu to nie tylko ograniczenie emisji, ale też walka z pustynnieniem i dbałości o bioróżnorodność – dodał.

Prezydent podkreślił podczas wspólnej z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem konferencji prasowej, że w procesie ochrony klimatu ważne są trzy elementy – technologia, człowiek, przyroda.

– Te wszystkie trzy czynniki we wszystkich działaniach związanych z ochroną klimatu muszą być uwzględniane. Oczywiście chronimy klimat dla człowieka, ale w tej ochronie klimatu chcemy również uwzględnić warunki życia. Ochrona klimatu to nie tylko ograniczenie emisji, ale to także walka z pustynnieniem, to kwestia dbałości o bioróżnorodność, co jest objęte kolejnymi konwencjami przyjętymi przez ONZ – mówił prezydent Duda.

Jak dodał, na ochronę klimatu i tworzenie lepszych warunków życia na naszej planecie trzeba spojrzeć w sposób całościowy. – To jest polska propozycja, żeby realizować podejście holistyczne, patrzeć na te kwestię ochrony klimatu z bardzo wielu punktów widzenia – powiedział Duda.Prezydent Duda: Na politykę klimatyczną trzeba patrzeć realnie

„W polityce klimatycznej muszą być uwzględniane interesy zwykłych ludzi”

– W polityce klimatycznej, ale także jeżeli chodzi o tworzenie ogólnych warunków życia, muszą być uwzględniane interesy zwykłych ludzi, musi być zachowana równowaga – powiedział Duda. Prezydent został spytany podczas konferencji prasowej m.in. o protest żółtych kamizelek przeciwko podwyżce podatku od paliw, jaki trwa od kilku dni w Paryżu.

– Tam pojawia się silny głos protestu, że w tej polityce, która jest realizowana, nie są uwzględniane interesy zwykłych ludzi, że zwykli ludzie nie są słuchani w tym procesie i w związku z tym polityka, która jest realizowana, jest polityką realizowaną wbrew społeczeństwu – odparł.

Dodał, że również polityka klimatyczna nie może być realizowana wbrew zwykłym obywatelom.

– Musi być tutaj zachowana równowaga (...). Ten balans jest konieczny zarówno jeżeli chodzi o tworzenie ogólnych warunków życia, jak również jeżeli chodzi o kwestię miejsc pracy, cen energii elektrycznej - to są czynniki niezwykle istotne dla codziennego poziomu życia ludzi – powiedział Andrzej Duda.


Jak poprawić skuteczność działań na rzecz klimatu? Szczyt COP24 od niedzieli w Katowicach

„Suwerenność energetyczna musi być fundamentem”

– Węgiel jest naszym strategicznym surowcem i trudno, żebyśmy całkowicie zrezygnowali z surowca, dzięki któremu mamy zapewnioną suwerenność energetyczną – podkreślił prezydent. Suwerenność energetyczna musi być fundamentem – dodał.

– Nie ma dzisiaj strategii całkowitej rezygnacji z węgla w Polsce – oświadczył Duda. Prezydent zaznaczył, że Ministerstwo Energii przedstawiło ostatnio strategię rozwoju energetyki polskiej, gdzie – jak zaznaczył Andrzej Duda – „jest przewidziana stopniowa zmiana tego tzw. miksu energetycznego poprzez zwiększanie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

Jak dodał, poza wzrostem udziału energii odnawialnej, Ministerstwo Energii zakłada również „w perspektywie energetykę jądrową” oraz stopniową redukcję energetyki opartej na węglu.

– Natomiast węgiel jest naszym strategicznym surowcem. Jak podają eksperci mamy jeszcze zapasy węgla na 200 lat i trudno, żebyśmy z naszego surowca, dzięki któremu mamy zapewnioną suwerenność energetyczną, całkowicie zrezygnowali. Byłoby to z punktu widzenia polityki, jaką realizuje nasze państwo, dziwne – oświadczył prezydent.

Jak podkreślił, „suwerenność energetyczna musi być fundamentem”. – W tej chwili staramy się o suwerenność energetyczną w zakresie energii pochodzącej z gazu i walczymy o to, by taką suwerenność całkowitą uzyskać. Trudno, żebyśmy w tym samym czasie rezygnowali z węgla, jako surowca energetycznego – dodał prezydent.


Prezydent: Liczę, że efektem szczytu w Katowicach będzie deklaracja solidarności

Guterres: Mamy ogromne nadzieje jeśli chodzi o szczyt klimatyczny w Katowicach

– Mamy ogromne nadzieje jeśli chodzi o szczyt klimatyczny w Katowicach; jest on istotnym instrumentem w zwalczaniu zmian klimatycznych, nie stać nas na to, by nie odnieść sukcesu – powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Sekretarz generalny ONZ podkreślił, że zmiany klimatyczne postępują szybciej niż ktokolwiek wcześniej się spodziewał, zatem szybciej wzrasta temperatura wód i powietrza oraz topnieją lodowce. – Musimy ten trend odwrócić – oświadczył.

Powiedział, że aby tak się stało, konieczne jest zwiększenie świadomości ekologicznej wszystkich krajów – przede wszystkim dotyczącej tego, że jeśli temperatura globalnie wzrośnie o więcej niż 2 stopnie, to świat czeka katastrofa. Podkreślił, że liczy tutaj „na dynamiczne przywództwo Polski jako silnego gracza, który potrafi budować mosty pomiędzy różnymi krajami i pomóc w opracowywaniu rozwiązań”.

Guterres podkreślił też konieczność osiągniecie porozumienia podczas tego szczytu. Oznacza to – jak mówił – że ostateczne wnioski szczytu niekoniecznie będą tak sformułowane, by w pełni zadowolić każdy kraj, za to będą miały charakter kompromisowy.


Otwarcie Szczytu klimatycznego COP24 z udziałem prezydenta i sekretarza generalnego ONZ

„Zobowiązania są już niewystarczające”

Sekretarz generalny ONZ wskazał, że aby zapobiec katastrofie ekologicznej, potrzebna jest wola polityczna, której - jak zauważył - nie ma tak wiele jak po szczycie w Paryżu, w czasie którego wiele krajów podjęło zobowiązania zmierzające do zmniejszenia emisji CO2. Wskazał jednak, że te zobowiązania są już niewystarczające i dziś potrzeba większych ambicji i mobilizacji poszczególnych społeczeństw.

– Katowice to miejsce, gdzie jesteśmy przekonani, że program roboczy odnośnie realizacji Porozumienia paryskiego będzie zrealizowany, i to właśnie w Katowicach wyznaczymy kierunek dalszego działania, realizacji porozumienia – oczywiście biorąc pod uwagę to, że każdy kraj ma swoje interesy, inne możliwości i potencjał – powiedział Guterres.

Zaznaczył, że trzeba przekuć działania w konkretne efekty jeśli chodzi o przejrzystość, współpracę, raportowanie do ONZ, transparentność procesów finansowych i w innych obszarach, które – jak ocenił – muszą być zdefiniowane w Katowicach. – Mamy ogromne nadzieje jeśli chodzi o ten szczyt klimatyczny; jest on niezmiernie istotnym instrumentem w zwalczaniu zmian klimatycznych. Nie stać nas na to, by nie odnieść sukcesu – przekonywał.


Prezydent: Negocjacje podczas szczytu w Katowicach będą bardzo trudne

źródło:

Zobacz więcej