Sondaż: Rośnie zadowolenie z pracy prezydenta i premiera

Sondaż przeprowadzono w dniach 9-15 listopada (fot. arch. PAP/Bartłomiej Zborowski)

52 proc. badanych dobrze ocenia prezydenta Andrzeja Dudę; 37 proc. – źle. Z pracy premiera Mateusza Morawieckiego zadowolonych jest 47 proc. ankietowanych, a niezadowolonych 39 proc. Działania rządu dobrze ocenia 48 proc., a źle – 41 proc. badanych – wynika z sondażu Kantar Public.

CBOS: 60 proc. pozytywnie o prezydencie, 30 proc. negatywnie

60 proc. ankietowanych przez CBOS pozytywnie ocenia prezydenturę Andrzeja Dudy; 30 proc. ocenia ją negatywnie. 33 proc. badanych dobrze mówi o...

zobacz więcej

W listopadzie z działalności prezydenta zadowolonych jest 52 proc. ankietowanych, w tym 12 proc. uważa, że wypełnia on swoje obowiązki zdecydowanie dobrze. Negatywną opinię o działalności Andrzeja Dudy wyraża 37 proc. respondentów, w tym zdecydowanie negatywne zdanie ma 14 proc. 11 proc. ankietowanych nie potrafi jednoznacznie ocenić, czy Andrzej Duda dobrze wypełnia obowiązki prezydenta.

W porównaniu do wyników z października o 3 pkt proc. zwiększył się odsetek osób zadowolonych z pracy Andrzeja Dudy, zmalał natomiast – o 2 pkt proc. – odsetek osób negatywnie oceniających prezydenta. O 1 pkt proc. zmalał też odsetek osób niezdecydowanych.

47 proc. Polaków jest zadowolonych z pracy premiera Mateusza Morawieckiego, w tym 8 proc. sądzi, że jako premier sprawdza się on zdecydowanie dobrze. 39 proc. badanych uważa, że premier źle wypełnia swoje obowiązki, w tym 13 proc. ma zdecydowanie negatywną opinię o szefie rządu. 14 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanego zdania w tej sprawie.

W tym miesiącu ocena Mateusza Morawieckiego poprawiła się – o 2 pkt proc. zmalał odsetek osób, które są niezadowolone z jego pracy. Jednocześnie o 2 pkt proc. zwiększył się odsetek respondentów zadowolonych z jego działalności. Odsetek osób, którym trudno ocenić premiera, nie zmienił się od października.

CBOS: 47 proc. zadowolonych z premiera Morawieckiego

Do zwolenników obecnego rządu zaliczyło się 39 proc. respondentów sondażu CBOS, a do przeciwników – 29 proc. 47 proc. badanych wyraziło...

zobacz więcej

W listopadzie dobre zdanie o działalności Rady Ministrów ma 48 proc. badanych (8 proc. ocenia działalność Rady Ministrów zdecydowanie dobrze), natomiast opinię negatywną ma 41 proc. pytanych (11 proc. zdecydowanie negatywnie ocenia pracę rządu). 11 proc. respondentów nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat.

W porównaniu z wynikami z poprzedniego miesiąca, w listopadzie odsetek osób zadowolonych z pracy rządu wzrósł o 4 pkt proc., natomiast odsetek badanych, wystawiających rządowi ocenę negatywną, zmalał o 2 pkt proc. Zmalał również odsetek osób niezdecydowanych co do oceny rządu - o 2 pkt proc.

Kantar Public przeprowadził sondaż w dniach 9-15 listopada na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1061 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej.

Opublikowany wcześniej w środę sondaż CBOS także zanotował wzrost zadowolenia z prezydentury Andrzeja Dudy – o 1 pkt proc. – oraz spadek odsetka osób niezadowolonych – o 1 pkt proc.

źródło:

Zobacz więcej