Chińskie słońce grzało 10 sekund. Ale siedmiokrotnie silniej

Chińczycy otrzymali temperaturę około siedem razy wyższą od liczącej 15 milionów stopni Celsjusza temperatury wnętrza Słońca (fot. NASA./SDO/AIA)

W eksperymentalnym chińskim tokamaku EAST, zwanym też „chińskim sztucznym słońcem” udało się osiągnąć temperaturę sięgającą 100 milionów stopni Celsjusza i utrzymać ją na tym poziomie przez 10 sekund – poinformował portal China.org.cn.

Poznać wnętrze Słońca. 10 lat badań nad neutrinami słonecznymi

Detektor BOREXINO w podziemnym włoskim laboratorium już od 10 lat zbiera dane o neutrinach rodzących się w Słońcu. Wyniki zebrane podczas dekady...

zobacz więcej

Jak zakomunikował Instytut Fizyki Plazmowej Chińskiej Akademii Nauk w Hefei, czteromiesięczny eksperyment pokazuje, że Chiny poczyniły znaczne postępy w produkcji energii opartej na syntezie termojądrowej w tokamaku, czyli w mającej kształt obwarzanka magnetycznej pułapce na gorącą plazmę.

Osiągnięcie i utrzymanie tak wysokiej temperatury ma kluczowe znaczenie w testowaniu reaktora termojądrowego. 100 milionów stopni Celsjusza to minimum wymagane do utrzymania reakcji syntezy termojądrowej, która wytwarza więcej energii niż potrzeba do jej podtrzymania.

Do sukcesu przyczyniło się zintegrowane wykorzystanie czterech rodzajów ogrzewania za pomocą fal i wiązek jonów. W 2016 r. udało się Chińczykom osiągnąć około 50 milionów stopni Celsjusza i utrzymać ten poziom przez 102 sekundy.

Osiągnięta obecnie temperatura jest mniej więcej siedem razy wyższa od wynoszącej około 15 milionów stopni Celsjusza temperatury wnętrza Słońca. Wewnątrz Słońca synteza termojądrowa zachodzi, ponieważ obok wysokiej temperatury panuje tam ogromne ciśnienie.

Kierujący eksperymentem główny inżynier Gong Xianzu zaznaczył, że ostatecznym celem EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) jest dokonanie syntezy jądrowej, jaka zachodzi wewnątrz Słońca. Dzięki deuterowi, którego obfite zasoby znajdują się w morzach można by uzyskać stałe źródło czystej energii. W odróżnieniu od wykorzystywanej w elektrowniach jądrowych łańcuchowej reakcji rozszczepiania atomów, ich łączenie (fuzja) nie powoduje powstania odpadów promieniotwórczych, dostarcza jeszcze więcej energii i korzysta z powszechnie dostępnych izotopów wodoru – deuteru i trytu.

źródło:

Zobacz więcej