Abp Życiński spoczął w krypcie biskupów

Odszedł człowiek wierny Bogu i Kościołowi, a otwarty na współczesny świat i jego problemy, otwarty na ludzi, na świeckich w Kościele, otwarty na świat mediów – powiedział o zmarłym arcybiskupie Józefie Życińskim metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz w homilii podczas mszy świętej pogrzebowej w Lublinie.

Metropolita lubelski zmarł 10 lutego w Rzymie, gdzie uczestniczył w plenarnym posiedzeniu Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego, której był członkiem. Miał 62 lata.

Prezydent odznaczył pośmiertnie arcybiskupa jednym z najwyższych polskich odznaczeń – Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Order z czerwoną wstęgą ułożono na poduszce przed trumną z ciałem abp. Życińskiego w centralnym punkcie Archikatedry Lubelskiej. Odznaczenie przyjął biskup pomocniczy lubelski Mieczysław Cisło.

„Abp Józef Życiński to symbol odważnego myślenia o Polsce, o świecie, o chrześcijaństwie” – napisał premier Donald Tusk w liście odczytanym przez ministra w Kancelarii Premiera prof. Władysława Bartoszewskiego, podczas mszy św. pogrzebowej arcybiskupa.

„Żegnamy dzisiaj z głębokim żalem księdza arcybiskupa Józefa Życińskiego. Dla wielu z nas jego postać pozostaje symbolem odważnego myślenia o Polsce, o świecie, o chrześcijaństwie” – napisał w liście szef rządu.

Administrator diecezji lubelskiej bp Cisło wspominał zmarłego jako mądrego odważnego człowieka, kapłana, uczonego, poetę i humanistę. – Jak prorok widzący dalej i głębiej płacący niekiedy cenę samotności i niezrozumienia. Odszedł dobry pasterz, który umiłował lud, umiłował konkretnego człowieka, z jego wielkością i nędzą, dostrzegając w każdym godność Dziecka Bożego. W każdym – mówił o zmarłym bp Cisło.

Bp Cisło przeczytał list, który w imieniu Benedykta XVI przekazał sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone. „Jego Świętobliwość Benedykt XVI jednoczy się z Kościołem w Lublinie w bólu z powodu nagłej śmierci abp. Życińskiego. W młodym wieku odszedł do Pana wybitny pasterz, który z miłością troszczył się o powierzonych jego pieczy wiernych, a jednocześnie z oddaniem angażował się w życie Kościoła powszechnego” – napisał w imieniu papieża kard. Bertone.

W homilii podczas mszy świętej metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz powiedział, że abp Życiński był biskupem wielkiej wiedzy i mądrości, wielkiej gorliwości i pracowitości, a także zaangażowania ekumenicznego i międzyreligijnego. Wspominał go jako otwartego na ludzi i otwartego na świat mediów. – Ludzie wielcy, którzy wyprzedzają swoją epokę, widzą dalej i głębiej, są wielkim skarbem Kościoła i świata. Takim był ks. abp Józef – powiedział kard. Nycz. Kardynał podkreślił, że zmarły metropolita lubelski był bliski prostym ludziom jak i uczonym.

Przewodniczący Kongregacji Edukacji Katolickiej kard. Zenon Grocholewski wyraził ból z powodu zgonu arcybiskupa i jednocześnie złożył wyrazy współczucia dla archidiecezji lubelskiej i wszystkich, których odejście abp. Życińskiego pogrążyło w smutku i żałobie.

Mszy świętej pogrzebowej w Archikatedrze Lubelskiej przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. Celebrowali ją liczni biskupi. W nabożeństwie uczestniczyli prezydent Bronisław Komorowski z małżonką, przedstawiciele władz centralnych i regionalnych, parlamentarzyści. Rzesze wiernych zgromadziły się przed świątynią, gdzie ustawiono telebimy, na których można oglądać transmisję uroczystości.

Metropolita lubelski abp Józef Życiński został pochowany w podziemiach Archikatedry Lubelskiej w tzw. krypcie biskupów. Trumna została złożona w sarkofagu z białego włoskiego marmuru. Na pokrywie znajduje się herb arcybiskupa i jego wezwanie: „In Spiritu et Veritate” („W Duchu i Prawdzie”).

PAP

Arcybiskup Józef Życiński był metropolitą lubelskim od 1997 r., wcześniej – biskupem tarnowskim. Filozof i intelektualista, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, należał do najpopularniejszych hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce.

Arcybiskup Życiński często zajmował stanowisko w sprawach publicznych. Znany z wyważonych wypowiedzi, w wielu kwestiach miał jednoznaczne i określone zdanie. Był człowiekiem dialogu. Należał do grona pomysłodawców obchodzenia Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Przestrzegał przed instrumentalnym wykorzystywaniem Kościoła w polityce, apelując o wierność ewangelii. Zdecydowanie występował przeciwko „dyktaturze relatywizmu”.

W ostatnim czasie mówił o szansach, które stwarza dla naszego kraju polska prezydencja w Unii Europejskiej. Był uważany za rzecznika laikatu w Kościele. W diecezji tarnowskiej, jako pierwszy biskup w Polsce, zarządził wybory do rad parafialnych, a następnie skomputeryzował kurię diecezjalną.

Arcybiskup opowiadał się za przeprowadzeniem lustracji, przestrzegał jednocześnie przed zbyt łatwym oskarżaniem o agenturalną przeszłość, na podstawie insynuacji i pomówień. W 2007 r. oświadczył, że nigdy nie współpracował z SB, odrzucając medialne sugestie, że był zarejestrowany jako współpracownik.

Metropolita lubelski był członkiem Papieskiej Rady do spraw Kultury, a także Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu Rzeczpospolitej. Pracował w Komisji Episkopatu do Spraw Nauki Wiary, przewodniczył Radzie Episkopatu do Spraw Apostolstwa Świeckich i Radzie Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej. W latach 1999-2005 zasiadał we Wspólnej Grupie Roboczej Kościoła Katolickiego i Światowej Rady Kościołów, a także w Radzie Fundacji Auschwitz-Birkenau.

Arcybiskup Józef Życiński był Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wykładał między innymi w Berkeley, Oksfordzie i na katolickich uczelniach w Stanach Zjednoczonych i Australii.

Z jego inicjatywy w Tarnowie powstało specjalne misyjne seminarium duchowne, które przygotowuje kadry polskich misjonarzy udających się do odległych krajów.

Foto
Metropolita lubelski zmarł 10 lutego w Rzymie, gdzie uczestniczył w plenarnym posiedzeniu Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego, której był członkiem (fot. PAP/Sylwia Wysocka)

źródło:
Zobacz więcej