„Polski sektor bankowy jest stabilny, wiarygodny, wypłacalny, rentowny i płynny”

Środki zdeponowane zarówno w bankach, jak i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości 100 tys. euro (fot. Shutterstock/Mateusz_Szymanski)

Polski sektor bankowy jest stabilny, wiarygodny, wypłacalny, rentowny i płynny. Urząd KNF na bieżąco monitoruje ryzyko w systemie bankowym jako całości i poszczególnych jego podmiotach i w razie konieczności podejmuje stosowne działania zapobiegawcze i prorozwojowe – poinformował UKNF w komunikacie.

Akcje Idea Banku i Getin Noble Banku z dwucyfrowymi spadkami

Od rana spada kurs akcji Idea Banku oraz Getin Noble Banku. Po godzinie 12 Idea Bank odnotował 16,73-proc. spadek, a akcje Getin Noble Banku...

zobacz więcej

UKNF przypomina, że środki zdeponowane zarówno w bankach, jak i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości 100 tys. euro.

„Odnośnie zamieszczenia na liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisu odnoszącego się do Idea Banku UKNF przypomina, że podstawą wpisania Idea Banku SA na listę ostrzeżeń publicznych KNF są ustalenia dotyczące czynności wykonywanych przez Bank w latach 2016-2018 w zakresie aktywności na rynku kapitałowym bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF” – napisano w komunikacie.

„Odnosi się to do procesu oferowania instrumentów finansowych – w okresie co najmniej od sierpnia 2016 r. do października 2017 r. oraz doradztwa inwestycyjnego – w okresie co najmniej od września 2016 r. do marca 2018 r. Oznacza to, że podejrzenie naruszenia przez Bank normy karnoprawnej wynikającej z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi leży poza działalnością bankową i w szczególności nie jest w żadnym zakresie związane ani z przyjmowaniem depozytów, ani z udzielaniem kredytów” – dodano.

Funkcjonariusze CBA przeszukują pomieszczenia KNF

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukują pomieszczenia Komisji Nadzoru Finansowego – napisał na Twitterze minister Maciej...

zobacz więcej

Urząd poinformował, że działalność bankowa Idea Banku SA nie jest objęta zawiadomieniem do organów ścigania i pozostaje poddana standardowemu, bieżącemu nadzorowi KNF. Idea Bank SA reguluje swoje zobowiązania wobec klientów oraz wypełnia obowiązki ustawowe wobec organu nadzoru.

UKNF zapewnia, że Komisja Nadzoru Finansowego oraz obsługujący ją Urząd Komisji Nadzoru Finansowego funkcjonują nieprzerwanie oraz bez zakłóceń, realizując swoje ustawowe zadania.

„Gazeta Wyborcza” oraz „Financial Times” napisały, że Leszek Czarnecki zawiadomił prokuraturę o złożeniu mu przez przewodniczącego KNF Marka Chrzanowskiego propozycji korupcyjnej w zamian za przychylność regulatora dla procesu restrukturyzacji Getin Noble Banku. UKNF zaprzeczył tym oskarżeniom.

Chrzanowski złożył dymisję ze swojego stanowiska, którą premier przyjął.

źródło:

Zobacz więcej