Jest porozumienie policjantów z MSWiA. „Krok milowy”

Koniec akcji protestacyjnej służb mundurowych. Minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński i przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ogłosili, że podpisano porozumienie. Zarówno minister jak i przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski stwierdzili, że umowa jest „krokiem milowym” w dwustronnych relacjach.