Afera GetBack. Polski Dom Maklerski stracił pozwolenie na działalność

Polski Dom Maklerski musi zapłacić 2,5 mln zł kary (fot. arch. PAP/Tomasz Gzell)

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu spółce Polski Dom Maklerski SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz o nałożeniu kary pieniężnej. To pokłosie afery GetBack.

UOKiK wszczął postępowania w sprawie obligacji GetBack

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania przeciwko Idea Bankowi i Polskiemu Domowi Maklerskiemu. Chodzi o sprzedaż obligacji...

zobacz więcej

W komunikacie Komisja informuje, że cofnęła Polskiemu Domowi Maklerskiemu SA z siedzibą w Warszawie zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej i że nałożyła na tę firmę karę pieniężną w wysokości 2,5 mln zł.

Z komunikatu wynika, że PDM SA ma trzy miesiące od doręczenia decyzji na zakończenie prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie „przechowywania lub rejestrowanie instrumentów finansowych lub instrumentów bazowych”, natomiast jeden miesiąc w zakresie pozostałej działalności maklerskiej.

Powodem, jak wynika z komunikatu, jest naruszenie przez PDM prawa przy oferowaniu obligacji GetBack SA.

„Sankcja nałożona przez organ nadzoru w przedmiotowej sprawie pokazuje, jak ważne znaczenie ma rzetelne, profesjonalne, zgodne z zasadami uczciwego obrotu zorganizowanie procesu oferowania instrumentów finansowych. Działalność ta ma tak doniosłe znaczenie, ponieważ nabywcy instrumentów finansowych oferowanych przez firmy inwestycyjne inwestują swoje środki w zaufaniu do podmiotów oferujących, do ich profesjonalizmu, sumienności oraz bezpieczeństwa całego procesu wynikającego z otrzymanego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej” – napisano w komunikacie.

„Rynek finansowy ponosi zaś niepowetowaną szkodę wskutek działań naruszających zasady zgodnego z prawem i zasadami uczciwego obrotu oferowania instrumentów finansowych. Działania takie prowadzą do utraty zaufania inwestorów oraz budują awersję do rynku. Biorąc zatem pod uwagę fakt, że działania Polskiego Domu Maklerskiego SA istotnie podważyły zaufanie do rynku oraz bezpieczeństwa obrotu, organ nadzoru stwierdził potrzebę eliminacji zagrożenia dla tego systemu oraz dostrzegł potrzebę prewencji generalnej w tym zakresie” – wskazano.

Złóż życzenia Polsce!

Zapraszamy Państwa do składania urodzinowych życzeń odrodzonej Polsce, która 11 listopada kończy 100 lat. Chętnie opublikujemy najciekawsze z nich. Forma przesyłanych życzeń dowolna - wideo, fotografia, wreszcie tradycyjnie pisane, byle szczere.

Ucieknijmy chociaż raz na 100 lat od polityki i sporów. Czekamy na życzenia od Państwa dla Polski!

Mail: twoje@tvp.info SMS/MMS: 601 600 100

źródło:

Zobacz więcej