Ministerstwo da miliony na rozwój turystyki we wschodniej Polsce

Tykocin (fot. Shutterstock/CCat82)

Na rozwój turystyki na wschodzie Polski przeznaczamy minimum 200 mln zł do 2026 roku – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak. Pieniądze w ramach projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka trafią do firm za pośrednictwem instytucji wybranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wyłudzenia i pranie pieniędzy ze SKOK Wołomin. Zarzuty dla inwestora

Wyłudzenie ponad 330 mln zł kredytów, głównie na „słupy”, i wypranie prawie 60 mln zł zarzuca prokuratura byłemu wiceprezesowi Elektrimu Janowi R....

zobacz więcej

– Skierowaliśmy na rozwój turystyki w Polsce wschodniej środki krajowe, które są w dyspozycji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – powiedział Hamryszczak w trakcie czwartkowej konferencji.

Maksymalna wartość pożyczki dla jednej firmy to 500 tys. zł na pięć lat, z możliwością wydłużenia spłaty nawet do siedmiu lat. Oprocentowanie wyniesie od 1,85 do 2,15 proc. rocznie, a wkład własny – 20 proc.

Finansowanie może być przeznaczone m.in. na budowę, remont lub rozbudowę obiektów noclegowych lub gastronomicznych, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, uzdrowiskowej, kulturalnej i rozrywkowej, transport turystyczny, organizację i pośrednictwo turystyczne.

O pożyczki mogą ubiegać się również rękodzielnicy i rzemieślnicy oraz przedsiębiorcy wytwarzający i sprzedający żywność ekologiczną, produkty tradycyjne i regionalne.

banner

źródło:

Zobacz więcej