RAPORT

Pogarda

Strategiczne partnerstwo Warszawy i Tbilisi. Wizyta marszałka Sejmu w Gruzji

Najnowsze

Popularne

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński rozpoczął w poniedziałek dwudniową wizytę w Gruzji, podczas której spotka się z przewodniczącym parlamentu Iraklim Kobakhidze, by podpisać statut Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej i Gruzji.

W programie wizyty jest też spotkanie z Eliaszem II, katolikosem-patriarchą, zwierzchnikiem Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego.

W podróży marszałkowi Sejmu towarzyszyć będą parlamentarzyści-członkowie Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji: wicemarszałek Senatu Maria Koc oraz posłowie Małgorzata Gosiewska, Magdalena Kochan i Bartosz Józwiak. Sejm będzie reprezentowała także Agnieszka Kaczmarska, szef kancelarii.

Po podpisaniu Statutu Zgromadzenia Parlamentarnego, Marszałek Sejmu weźmie udział w uroczystości otwarcia Biblioteki Polskiej w Bibliotece Narodowej gruzińskiego Parlamentu.

Podczas wizyty Marek Kuchciński złoży również wieniec przed pomnikiem śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Marszałek Sejmu odda także hołd bohaterom poległym za jedność Gruzji, składając wieniec przed monumentem im poświęconym. Weźmie również udział w uroczystości odsłonięcia tablicy Instytutu Polskiego przy Ambasadzie RP w Tbilisi. Minister Kaczmarska podczas wizyty w gruzińskim parlamencie będzie rozmawiać z Sekretarzem Generalnym Parlamentu Gruzji Givim Mikanadze.


Sejm przyjął uchwałę w 10. rocznicę agresji Rosji na Gruzję

Zgromadzenie Parlamentarne Polski i Gruzji

22 marca Sejm podjął uchwałę w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Gruzji.

„W celu rozwijania i umacniania przyjaźni oraz współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Gruzją, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – działając w porozumieniu z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej - postanawia powołać Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji. Zadaniem Zgromadzenia jest rozpatrywanie spraw interesujących Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Parlament Gruzji oraz przyjmowanie wspólnych stanowisk w tym zakresie” – napisano w uchwale. Z kolei 11 kwietnia analogiczną uchwałę podjął Senat.

W gruzińskim parlamencie Zgromadzenie zostało powołane 20 kwietnia.


Wizyta marszałka Sejmu w Gruzji odwołana ze względu na sytuację w SejmiePolska misja obserwacyjna podczas wyborów prezydenckich w Gruzji

Wzajemne wsparcie

Wyraźnym sygnałem pogłębienia relacji między parlamentami obu krajów i podniesienia ich na jeszcze wyższy poziom było również uroczyste podpisanie porozumienia o partnerstwie strategicznym przez marszałków Sejmu i Senatu oraz przewodniczącego Kobakhidze w trakcie spotkania w Polsce w grudniu 2017 r.

Partnerstwo strategiczne zostało ustanowione w związku z 25. rocznicą wznowienia polsko-gruzińskich stosunków dyplomatycznych. Jest potwierdzeniem wagi przyjaźni pomiędzy narodami, w uznaniu wspólnych wartości i interesów obu państw wynikających z politycznych, społecznych i gospodarczych związków oraz bliskości kulturowej.

W dokumencie strony postanowiły m.in., że będą nadal wzajemnie wspierały swoją suwerenność i integralność terytorialną oraz prowadziły koordynację strategiczną w celu zwiększenia swojego zaangażowania w integrację europejską i euroatlantycką.

23 października Sejm w uchwale upamiętnił 10. rocznicę rosyjskiej agresji na Gruzję. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sprzeciwia się wszelkim działaniom, które mają na celu ingerencję w suwerenne prawo władz w Tbilisi do sprawowania zwierzchnictwa nad terytorium Gruzji, oraz zdecydowanie potępia zabójstwa, porwania, stosowanie tortur i inne akty przemocy wobec obywateli gruzińskich na terytoriach okupowanych” – podkreślono w dokumencie.

Polsko-gruzińskie relacje parlamentarne cechuje duża dynamika. Oprócz spotkań na szczeblu przewodniczących parlamentów wymienić można m.in.: wizyty studyjne na poziomie komisji oraz udział posłów i senatorów w misjach obserwacyjnych wyborów w Gruzji z ramienia Zgromadzeń Parlamentarnych Rady Europy i NATO oraz w niezależnych misjach obserwacyjnych Sejmu i Senatu. Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna działa od 2005 r. i liczy obecnie 46 członków.


Marszałkowie Sejmu i Senatu podpisali z szefem parlamentu Gruzji porozumienie o współpracy

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej