Julia Przyłębska: Do TK nie wpłynął żaden wniosek kwestionujący członkostwo Polski w UE

Do Trybunału Konstytucyjnego nie wpłynął żaden wniosek, który w jakikolwiek sposób kwestionowałby członkostwo Polski w Unii Europejskiej – poinformowała prezes TK Julia Przyłębska. Jak dodała, TK rozpoznaje sprawę zakresu regulacji prawa unijnego w kontekście polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Prezes TK: Udział sędziów w demonstracjach prowadzi do degeneracji życia politycznego i publicznego

– Uważam, że jeśli pani I prezes Sądu Najwyższego albo inni sędziowie mają wątpliwości co do normy prawa dotyczącej ich obszaru funkcjonowania,...

zobacz więcej

Prokurator generalny wniósł do TK o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących sądownictwa.

Chodzi o ocenę konstytucyjności treści normatywnych zawartych w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE, który dotyczy procedury pytań prejudycjalnych. Jest to rozszerzenie poprzedniego jego wniosku do TK z sierpnia br. Wówczas Ziobro skierował do TK wniosek dotyczący przepisów, na podstawie których Sąd Najwyższy na początku sierpnia br. zawiesił niektóre zapisy nowej ustawy o SN.

Jak poinformował rzecznik prasowy TK, sprawa jest obecnie na etapie postępowania merytorycznego i jak na razie nie został wyznaczony termin rozpoznania przez Trybunał wniosku prokuratora generalnego. Prezes TK została zapytana przez PAP, czy w związku z rozszerzeniem wniosku przez prokuratora generalnego niniejszy wniosek – jak utrzymuje to część opinii pojawiających się w obiegu medialnym – odnosi się w praktyce do kwestii członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz czy do Trybunału Konstytucyjnego trafiły wnioski kwestionujące to członkostwo.

Julia Przyłębska: Z funkcjonowaniem TK nie ma żadnego problemu

„Trybunał rozpoznaje sprawy, sędziowie spotykają się na Zgromadzeniach Ogólnych. Z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego nie ma żadnego...

zobacz więcej

Prawo unijne w kontekście polskiego wymiaru sprawiedliwości

– Do TK nie wpłynął żaden wniosek, który w jakikolwiek sposób kwestionowałby członkostwo Polski w UE. Takiej sprawy nie ma i nie było w Trybunale Konstytucyjnym. Sprawa, którą obecnie rozpoznaje Trybunał, dotyczy zakresu regulacji prawa unijnego w kontekście polskiego wymiaru sprawiedliwości. Na pytania związane ze zgodnością prawa unijnego z konstytucjami wielu państw UE odpowiadały już trybunały tych państw – odpowiedziała Julia Przyłębska.

W oświadczeniu przesłanym w środę PAP prokurator generalny podkreślił, że istotą jego najnowszego wniosku „jest zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny kompetencji polskich sądów do występowania z pytaniami prejudycjalnymi w sprawach, które nie są objęte regulacją prawa europejskiego”.

źródło:

Zobacz więcej