Estonia może zażądać odszkodowań za sowiecką okupację

Pół wieku sowieckiej okupacji kosztowało Estonię 89 mld rubli. Standard życia do dziś jest niższy, niż w sąsiedniej Finlandii (fot. Arnold H. Drapkin/The LIFE Images Collection/Getty Images)

Estonia policzyła straty wywołane okupacją tego kraju przez Związek Sowiecki. To ponad 5 mld zł. Komisja, która przygotowała raport w tej sprawie nie wyklucza, że kraj zażąda odszkodowań.

Ambasador Rosji w Polsce: Oficjalny dialog o historii obecnie jest niemożliwy

Prowadzenie na płaszczyźnie oficjalnej dialogu z Polską na tematy historyczne nie jest obecnie możliwe — oświadczył w wywiadzie dla dziennika...

zobacz więcej

Komisję, która przez dwa lata pracowała nad oceną szkód wywołanych ponad pięćdziesięcioletnią okupacją powołało tamtejsze Ministerstwo Sprawiedliwości. Znaleźli się w niej historycy i prawnicy.

Według raportu komisji, straty spowodowane zajęciem na pół wieku Estonii przez ZSRR wyniosły blisko 89 mld rubli, czyli 5 mld zł.

W opracowaniu wskazano między innymi na zniszczenie rolnictwa przez przymusową kolektywizację. Szkody wyrządzone w ten sposób wyceniono na 3 mld rubli. Koszt zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oszacowano w sumie na 80 mld rubli.

Estońscy eksperci zwracają uwagę nie tylko na koszty finansowe, ale też na straty w ludności, jakie poniósł ten kraj od czasów II wojny światowej.

Z raportu wynika, że blisko 50 tys. Estończyków padło ofiarą represji stalinowskich, ponad 24 tys. zginęło podczas II wojny światowej, a blisko 140 tysięcy musiało opuścić kraj.

200 tys. mieszkańców kraj stracił w wyniku aneksji estońskich kresów – Petserimaa (Ziemi Peczorskiej) i terenów na wschodnim brzegu Narwy – przez sowiecką Rosję.

Morderstwa, gwałty, rozboje. Nowy raport o zbrodniach Armii Czerwonej na Litwie

Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy rozpoczęło publikowanie dokumentów świadczących o zbrodniach popełnionych w tym kraju...

zobacz więcej

W ciągu półwiecza zmniejszył się też udział Estończyków w składzie narodowościowym kraju. W 1941 roku stanowili oni 89 procent wszystkich mieszkańców, a tuż przed rozpadem ZSRR - już tylko 61 procent.

Raport porównuje ponadto standard życia w Estonii ze standardem życia w Finlandii. W byłej sowieckiej republice jest on znacznie niższy. Estończycy żyją również średnio o ponad trzy lata krócej od swoich północnych sąsiadów.

Szef komisji Toomas Hiio uważa, że Estonia nie powinna odstępować od roszczeń. „Prawo międzynarodowe pozwala nam wysuwać żądania odszkodowania za straty okupacyjne”, a odstąpienie od nich mogłoby świadczyć o tym, że Estonia „dobrowolnie przystąpiła do Związku Sowieckiego” – pisze Hiio w oświadczeniu opublikowanym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości Estonii.

źródło:
Zobacz więcej