RAPORT

Wojna na Ukrainie

Jan Paweł II wzorem postępowania dla zdecydowanej większości Polaków

Nawet osoby niepraktykujące uznają papieża za autorytet moralny (fot. arch. PAP/DPA)
Nawet osoby niepraktykujące uznają papieża za autorytet moralny (fot. arch. PAP/DPA)

Według najnowszego sondażu CBOS dla 92 proc. dorosłych Polaków Jan Paweł II pozostaje ważnym wzorem postępowania. 72 proc. twierdzi, że zna treść papieskiego nauczania, a 69 proc. badanych kieruje się w życiu jego wskazaniami.

Spotkanie historyków w Budapeszcie. „Jan Paweł II wiedział, jak walczyć z komunizmem”

Jan Paweł II wiedział jak walczyć z komunizmem, bo sam doświadczył tego, czym był totalitaryzm – zgodzili się w piątek w Budapeszcie prezes IPN...

zobacz więcej

Jak podaje CBOS, mimo że upłynęło już ponad trzynaście lat od śmierci Jana Pawła II, pamięć o nim jest wśród Polaków wciąż żywa - uważa tak 96 proc. badanych, w tym 63 proc. zdecydowanie.

Rzadziej niż przekonanie dotyczące pamięci o Janie Pawle II wyrażana jest opinia świadcząca o znajomości papieskiego nauczania. Wprawdzie dominuje pogląd, że Polacy w większości znają treść nauczania Jana Pawła II (71 proc. wskazań), jednak wątpliwości co do tego nie ma mniej więcej co siódmy respondent (15 proc.)

W jeszcze mniejszym stopniu badani są przeświadczeni, że nauczanie Jana Pawła II znajduje zastosowanie w życiu Polaków. Ponad dwie piąte respondentów (45 proc.) uważa, że większość Polaków kieruje się w swoim życiu wskazaniami Jana Pawła II, w tym co dwunasty (8 proc.) jest o tym stanowczo przekonany. Przeciwną opinię wyraża 39 proc. ankietowanych, w tym co czternasty (7 proc.) zdecydowanie nie zgadza się ze stwierdzeniem, że Polacy w większości żyją zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II.

Papież Paweł VI i abp Oscar Romero ogłoszeni świętymi

Papież Paweł VI i męczennik z Salwadoru arcybiskup Oscar Arnulfo Romero zostali w niedzielę ogłoszeni świętymi. Na mszę w Watykanie, w trakcie...

zobacz więcej

Osoby, które - we własnej ocenie - kierują się w życiu wskazaniami Jana Pawła II, stanowią obecnie 69 proc. ogółu badanych. 22 proc. respondentów przyznaje, że nie należy do tych, którzy kierują się w życiu wskazaniami Jana Pawła II, podczas gdy w odniesieniu do większości Polaków o postępowaniu niezgodnym z nauczaniem papieża przekonana jest niemal dwukrotnie większa grupa (39 proc.).

Badani, którzy deklarują, iż znają treść nauczania Jana Pawła II oraz kierują się w życiu jego wskazaniami, stanowią obecnie 62 proc. ogółu. Najczęściej deklaracje takie składają osoby najbardziej religijne - praktykujące raz w tygodniu (76 proc.) lub częściej (92 proc.) oraz określające swoje poglądy polityczne jako prawicowe (77 proc.).

Niezmiennie dla 92 proc. dorosłych Polaków Jan Paweł II pozostaje ważnym wzorem postępowania, a 65 proc. nie ma co do tego wątpliwości. Wprawdzie uczestnictwo w praktykach religijnych w pewnym stopniu oddziałuje na uznawanie papieża Polaka za autorytet moralny, jednak nawet osoby w ogóle niepraktykujące w większości (71 proc.) dostrzegają w nim wzór postępowania.

Jan Paweł II pozostaje autorytetem moralnym dla 99 proc. osób określających się jako wierzące i postępujące zgodnie z nauczaniem Kościoła, dla 90 proc. wierzących na swój własny sposób, a także dla 56 proc. respondentów określających się jako niezdecydowani lub niewierzący.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej