Rosja likwiduje MAK. Jest projekt nowej struktury

Siedziba MAK (Międzypaństwowy Komitet Lotniczy ) przy ul. Bolszaja Ordynka 22/2/1 w Moskwie (fot. arch. PAP/Grzegorz Michałowski)

Ministerstwo transportu Rosji przygotowało projekt rozporządzenia o stworzeniu struktury, która ma zastąpić Międzypaństwowy Komitet Lotniczy (MAK); rząd podejmie wkrótce rozmowy z czterema krajami byłego ZSRR o jej tworzeniu – podał „Kommiersant”.

Polscy prokuratorzy zakończyli badanie wraku tupolewa w Smoleńsku

Polscy prokuratorzy zakończyli oględziny wraku Tu-154M w Smoleńsku. Przedstawiciele prokuratury i technicy kryminalistyczni przez pięć dni, od...

zobacz więcej

Rosyjski dziennik poinformował, że rząd Rosji zaakceptował plany ministerstwa transportu dotyczące utworzenia międzynarodowego biura do spraw badania wypadków lotniczych i poważnych incydentów.

Rosja liczy na podpisanie nowego porozumienia z Armenią, Białorusią, Kazachstanem i Kirgistanem, aby w przyszłości zerwać wszelkie więzi z MAK. Jednak na razie chodzi jedynie o aktualizację bazy prawnej i przygotowanie nowych specjalistów – zastrzega „Kommiersant”.

W projekcie rozporządzenia ministerstwa transportu mowa jest o tym, że po powstaniu w Rosji i innych krajach posowieckiej Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) przepisów prawnych dotyczących sfery lotnictwa porozumienie z 1991 r., na mocy którego istnieje MAK, „w znacznym stopniu utraciło swoje funkcje”. Ministerstwo transportu chce, aby w ramach nowego porozumienia stworzona została „aktualna baza prawna” na podstawie dokumentów Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i aby przygotowani zostali nowi specjaliści – wyjaśnia „Kommiersant”. Wówczas powstałyby warunki do wystąpienia Rosji z porozumienia z 1991 r.

Prokuratorzy obejrzeli wrak. „Sporządzono obszerną dokumentację fotograficzną”

– W czasie wizyty zespołu polskich prokuratorów w Smoleńsku sporządzono obszerną dokumentację fotograficzną wraku samolotu Tu-154M, w tym zdjęcia...

zobacz więcej

Niemniej, nawet po wejściu w życie nowego porozumienia nadal obowiązywałoby poprzednie - zastrzega dziennik. Podaje także, że w odróżnieniu od MAK nowe międzynarodowe biuro zajmowałoby się badaniem nie tylko katastrof, ale i poważnych incydentów lotniczych.


Według „Kommiersanta” projekt porozumienia o stworzeniu nowego organu na miejsce MAK powstał w strukturach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EaUG) i władze Armenii zapowiadały, że kraje członkowskie uzgodnią stworzenie tej organizacji do końca roku.

Członkami EaUG są: Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Rosja. Natomiast MAK bada katastrofy lotnicze na terenie 11 państw byłego ZSRR.

O planach powołania nowej struktury międzypaństwowej do badania katastrof lotniczych, czyli pełnienia funkcji obecnie wykonywanej przez MAK, media rosyjskie informowały w 2016 i w 2017 r.

W maju zeszłego roku dziennik „Izwiestija” oceniał, że uzgodnienie wspólnego stanowiska krajów EaUG w tej sprawie może zająć trzy, cztery lata. W 2016 r. „Kommiersant” podał, że rozważane jest wyjście Rosji z porozumienia o lotnictwie cywilnym z 1991 r., na mocy którego istnieje MAK.

Od 24 lat MAK zajmuje się badaniem katastrof lotniczych. Kompetencje te uzyskał na mocy dekretu prezydenta Federacji Rosyjskiej z 23 kwietnia 1994 r.

MAK powstał w grudniu 1991 r. w wyniku porozumienia między republikami byłego ZSRR, które stały się wówczas niepodległymi państwami. Podpisały one porozumienie o lotnictwie cywilnym i wykorzystaniu przestrzeni powietrznej, w którym określone zostały kompetencje tej ponadpaństwowej struktury.

źródło:

Zobacz więcej