Przedsiębiorcy naftowi już w 2012 r. mieli ostrzegać Tuska przed mafią paliwową

Pismo POPiHN-u było skierowane do ówczesnego premiera Donalda Tuska (fot. wPolityce.pl)

Działalność mafii paliwowej uszczupliła Skarb Państwa o dziesiątki miliardów dolarów. Portal wPolityce.pl twierdzi, że zjawisko można było ograniczyć już 2012 r. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) alarmowała ówczesnego premiera Donalda Tuska, że przestępczy proceder kwitnie, ale szef rządu miał nie zareagować.

Mafia paliwowa na celowniku CBA. Przeszukania w 40 miejscach w kraju

180 funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, urzędów celno-skarbowych i Inspekcji Transportu Drogowego przeszukało ponad 40 miejsc w...

zobacz więcej

Portal dotarł do dokumentu wysłanego do Donalda Tuska, który został również przekazany do wiadomości wicepremiera Waldemara Pawlaka, ministra finansów Jana Rostowskiego, ministra skarbu państwa Mikołaja Budzanowskiego, wiceministra w KPRM Adama Jassera, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Marka Woszczyka i szefa sejmowej Komisji Finansów Publicznych Dariusza Rosatiego. Pismo datowane jest na 3 października 2012 r.

POPiHN w piśmie podpisanym przez dyrektora generalnego Leszka Wieciecha stwierdza m.in. wyraziła zaniepokojenie branży z powodu pogarszającej się sytuacji na rynku paliw płynnych w Polsce.

„Wedle naszych szacunków po ośmiu miesiącach 2012 roku konsumpcja trzech gatunków paliw silnikowych kształtowała się na poziomie 95,1 proc. wielkości z roku ubiegłego (olej napędowy – 92,9 proc., benzyna – 96,3 proc., LPG – 102,5 proc.). Sytuacja ta będzie miała bezpośrednie przełożenie na wpływy do budżetu państwa, które – z tytułu VAT, akcyzy i opłaty paliwowej – w 2011 roku wyniosły około 55 mld zł, czyli kilkanaście procent całości dochodów podatkowych budżetu” – wskazano.

(fot. wpolityce.p)

Okradli państwo na ponad 300 milionów. Księgowa mafii paliwowej zatrzymana

Policjanci z Wrocławia zatrzymali kolejną osobę podejrzaną o udział w zorganizowanej, międzynarodowej grupie przestępczej, trudniącej się...

zobacz więcej

Spowolnienie gospodarcze

„W opinii branży, oprócz czynników obiektywnych, takich jak spowolnienie gospodarcze, decydujący wpływ na ograniczenie legalnego obrotu paliwami ma szara strefa, Według naszych szacunków w roku bieżącym budżet państwa straci na jej funkcjonowaniu około 3 miliardy złotych” – podkreślono.

Organizacja oceniała, że na szarą strefę w sektorze paliw „składają się zarówno działania, będące wprost łamaniem prawa, jak też działania polegające na wykorzystywaniu luk w prawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Do pierwszej grupy zaliczyć można wyłudzanie VAT, niepłacenie podatku akcyzowego, wwóz nadmiernych ilości paliwa do kraju, tolerowanie istnienia nielegalnych stacji paliw, wprowadzanie paliw z nielegalnego źródła na rynek. Do drugiej grupy należą wykorzystywanie luk w przepisach dotyczących zapasów obowiązkowych, biopaliw oraz podatku akcyzowego na aleje smarowe” – informowano.

POPiHN alarmowała, że zjawisko może się pogłębić. „Nasze największe zdumienie budzi fakt, że w opublikowanym 28 września br. projekcie Ustawy prawo energetyczne znalazły się niekonsultowane z branżą zapisy, likwidujące obowiązek uzyskiwania koncesji na obrót paliwami ciekłymi i uznające tą działalność za działalność regulowaną, a także wyłączające spod reguł działalności regulowanej obrót gazem płynnym poniżej równowartości 10 tys. euro rocznie. Grozi to wręcz eksplozją szarej strefy i upadkiem legalnie działających firm branży paliwowej, z nieobliczalnymi skutkami dla budżetu państwa” – zaznaczono.

Branża apelowała do rządu o „podjęcie wszelkich niezbędnych działań, mogących wreszcie przyczynić się do zmniejszenia rozmiaru szarej strefy”.

„Chodzi zarówno o wyeliminowanie z rynku elementów przestępczych, jak też pilną nowelizację istniejącego prawa, a także niedopuszczenie do przyjęcia nowych przepisów, wprost zachęcających do działalności w obszarze szarej strefy” – prosiła POPiHN. Portal wPolityce.pl twierdzi, że rząd nie podjął postulatów przedstawionych przez przedsiębiorców, zaś Skarb Państwa tracił kolejne miliardy.

źródło:
Zobacz więcej