Ubóstwo wśród dzieci w Polsce niższe niż w Niemczech czy Szwecji

Dzieci bawiące się na korytarzu domu dla ludzi bezdomnych Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu 'Mar-Kot' w Poznaniu (fot. arch. PAP/Adam Ciereszko)

W 2017 r. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym było w Polsce 17,9 proc. dzieci; w porównaniu z danymi z zeszłego roku to spadek o 6 punktów procentowych – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Tegoroczny wynik Polski jest nieco lepszy niż Niemiec.

GUS: Poziom skrajnego ubóstwa w Polsce spada

W 2017 roku zmniejszył się zasięg ubóstwa w Polsce. W badaniach Głównego Urzędu Statystycznego uwzględniono trzy różne granice ubóstwa: granicę...

zobacz więcej

W ostatnich latach ubóstwo wśród dzieci najszybciej spadało na Łotwie i w Polsce. W tym roku w czołówce niepełnego jeszcze zestawienia Polską jest również Rumunia. W tym drugim kraju ubóstwo wprawdzie spadło o ponad 7 punktów procentowych, ale i tak wynosi 41,7 proc.

Najniższy poziom zagrożenia ubóstwem w ubiegłym roku wystąpił w Czechach, gdzie było na nie narażone 14,2 proc. dzieci; w Danii było to 14,5 proc., w Finlandii i Słowenii - 15,1 proc. Polski wynik 17,9 proc. jest lepszy niż odnotowała Francja - 22,3 proc., Belgia 22 proc. czy Szwecja 19,4 proc.

Franciszek: Nie wolno mówić o ubóstwie i jednocześnie żyć jak faraon

– Kto wierzy, nie może mówić o ubóstwie i jednocześnie żyć jak faraon – mówił papież podczas Konferencji Episkopatu Włoch. Franciszek odniósł się...

zobacz więcej

Bardzo podobny do polskiego, ale nieco wyższy rezultat, 18 proc. zagrożonych ubóstwem dzieci odnotowali Niemcy.

Z danych Eurostatu wynika, że dzieci są w większym stopniu zagrożone ubóstwem niż reszta społeczeństwa UE. W Polsce sytuacja poprawia się jednak stopniowo, ale najmocniej w ostatnim roku. a przykład w 2008 r. problem biedy i wykluczenia dotykał ok. 33 proc. dzieci, w 2012 r. - 29,3 proc., w 2015 r. było to 26,6 proc., a w 2016 r. - 24,2 proc.

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniają przynajmniej jeden z trzech warunków: żyją na granicy ubóstwa (czyli mają do dyspozycji mniej niż 60 proc. średniego dochodu w danym kraju), mają ciężką sytuację materialną (nie mogą np. opłacić rachunków lub ogrzać mieszkania) albo żyją w gospodarstwach domowych o tzw. bardzo niskiej intensywności pracy.

źródło:

Zobacz więcej