Bank światowy: Polska wśród krajów najlepiej inwestujących w dzieci

Polska ma wysoki i rosnący wskaźnik kapitału ludzkiego. To klucz do trwałego, sprawiedliwego rozwoju (fot. Shutterstock/Sunny studio)

W celu osiągnięcia wyższego wzrostu gospodarczego rządy powinny inwestować w zdrowie i wykształcenie dzieci – zaapelował Bank Światowy. Z raportu organizacji wynika, że 56 proc. dzieci urodzonych w 2018 r. straci w ciągu swojego życia więcej niż połowę swoich potencjalnych dochodów.

Rafalska: 500 plus, „Dobry start”, żłobki i troska o emerytów są dla nas na pierwszym planie

– Polityka polega na tym, że wybieramy to, co jest dla nas najważniejsze, pierwszoplanowe. Na pierwszym planie jest dla nas polityka rodzinna,...

zobacz więcej

– Kapitał ludzki jest kluczowym czynnikiem zrównoważonego, inkluzywnego wzrostu gospodarczego, mimo to jednak inwestycjom w zdrowie i edukację nie poświęca się tyle uwagi, na ile zasługują – powiedział prezes Banku Światowego Jim Yong Kim podczas prezentacji raportu na temat inwestycji w kapitał ludzki.

Pojęcie wzrostu inkluzywnego oznacza w ekonomii typ rozwoju, z którego owoców sprawiedliwie korzysta całe społeczeństwo.

Raport posługuje się pojęciem wskaźnika kapitału ludzkiego (Human Capital Index, HCI), który przyjmuje wartości od 0 do 1. Bank Światowy definiuje wskaźnik jako „wielkość kapitału ludzkiego, jaki dziecko urodzone dziś zgromadzi do 18. roku życia, biorąc pod uwagę ryzyka związane ze zdrowiem i edukacją”.

Wśród 157 krajów objętych badaniem liderem okazał się Singapur z wynikiem 0,88, a ostatnie miejsce zajął Czad (0,29).

HCI Polski eksperci Banku Światowego oszacowali na 0,75, co daje nam 30 miejsce wśród wszystkich badanych krajów. W ciągu pięciu lat HCI Polski wzrósł o 0,02. Jak informuje ministerstwo finansów, „wynik Polski jest wyższy od średniej dla regionu oraz grupy dochodowej, do których zaliczana jest Polska”.

– Polska została zaproszona przez Bank Światowy do udziału w tej inicjatywie i w gronie zaproszonych państw jest tym, które w wielu aspektach może świecić przykładem dla innych – powiedziała uczestnicząca w konferencji towarzyszącej publikacji raportu szefowa resortu finansów Teresa Czerwińska.

Polki rodzą coraz więcej dzieci. „500 plus spowodowało dynamiczny wzrost”

„We wszystkich województwach w Polsce wzrosła liczba dzieci przypadających na statystyczną kobietę. Jak wynika z najnowszego raportu opracowanego...

zobacz więcej

Dzięki wieloletnim wysiłkom Polska znajduje się w czołówce krajów, które mają istotne osiągnięcia w tym obszarze – dodała minister.

– Inwestycje w kapitał ludzki i rozwój gospodarki opartej na wiedzy są jednym z kluczowych elementów nowych średniookresowych ram rozwojowych: Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – mówiła Teresa Czerwińska.

Przejawem tego podejścia jest także aktualna Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, której celem jest umożliwienie obywatelom pełnego uczestnictwa w rozwoju społecznym i gospodarczym na wszystkich etapach ich życia – wyjaśniała.

Eksperci Banku Światowego wskazują, że to właśnie kapitał ludzki: wiedza, umiejętności i zdrowie, które ludzie akumulują przez całe życie, stały się kluczowym czynnikiem trwałego wzrostu gospodarczego i redukcji wskaźników ubóstwa w XX w. w wielu krajach, szczególnie Wschodniej Azji.

źródło:
Zobacz więcej