RAPORT

Prorosyjska era Tuska

„Dla komunistów w XX w. Kościół katolicki był głównym przeciwnikiem”

Ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984) – ofiara zbrodniczego systemu komunistycznego  (fot. arch. PAP/CAF/Witold Rozmysłowicz)
Ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984) – ofiara zbrodniczego systemu komunistycznego (fot. arch. PAP/CAF/Witold Rozmysłowicz)

Dla komunistów w XX w. Kościół katolicki był głównym przeciwnikiem – ocenił historyk ks. prof. Józef Marecki na polsko-węgierskiej konferencji naukowej „Papież zza żelaznej kurtyny”. W Krakowie historycy omawiali m.in. politykę wyznaniową w bloku sowieckim.

Powstanie pierwszy kościół pod wezwaniem św. Jana Pawła II

W Rzymie wybudowany zostanie pierwszy kościół pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Stanie w dzielnicy Garbatella w pobliżu uniwersytetu Roma Tre przy...

zobacz więcej

– Agresywna polityka bolszewików wobec religii wynikała z ateizmu, który prezentowali marksiści. Ten ateizm wyznawał Lenin i jego następcy – podkreślił na początku swojego wystąpienia ks. prof. Marecki z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zasiadający również w Kolegium IPN. Przytoczył przy tym słowa samego Włodzimierza Lenina – założyciela partii bolszewickiej, a także organizatora i pierwszego przywódcę totalitarnego państwa sowieckiego.

„Państwo nie powinno mieć nic wspólnego z religią, stowarzyszenia religijne nie powinny być związane z władzą państwową (...). Nie powinno być żadnych subwencji dla kościoła państwowego, żadnych subwencji z funduszy państwowych na rzecz stowarzyszeń kościelnych i religijnych (...). Całkowity rozdział kościoła od państwa oto żądanie, jakie stawia socjalistyczny proletariat współczesnemu państwu i współczesnemu kościołowi” – napisał Lenin w artykule „Socjalizm i religia” z 1905 r.

– Te słowa przytaczam także i dlatego, że mimo upływu wielu lat one nie straciły w ogóle na aktualności. Dla komunistów w całym wieku XX Kościół katolicki był głównym przeciwnikiem, jedynie realnie istniejącą opozycją. Był wrogiem, który głosił niematerialistyczną wizję rzeczywistości –powiedział ksiądz historyk. Dlatego celem komunistów – jak tłumaczył – było uniemożliwienie prowadzenia ewangelizacji np. poprzez bardzo silne oddziaływanie propagandy komunistycznej.

Ks. prof. Marecki, który jest specjalistą z zakresu archiwistyki i historii najnowszej, podał przy tym przykłady takiego oddziaływania.

„Le Figaro” o rocznicy zamordowania przez islamskich terrorystów „drugiego Popiełuszki”

Ksiądz Jacques Hamel, zamordowany przed rokiem przez dwóch dżihadystów podczas mszy św. w kościele w Saint-Etienne-du-Rouvray koło Rouen, jest dla...

zobacz więcej

– Każdy człowiek religijny był określany jako kontrrewolucjonista. Bucharin (Nikołaj Bucharin – działacz partii bolszewickiej i ofiara tzw. Wielkiego Terroru – PAP) pisał w 1919 roku: »Rozstrzeliwania stanowią jedną z form budowy społeczeństwa komunistycznego; bez masowych represji i rozstrzeliwań nie zbudujemy komunizmu«. A więc jeżeli wierni, czy to Kościoła prawosławnego czy inni, jeżeli stali w uporze w swojej religijności to byli po prostu rozstrzeliwani – podał badacz.

W bolszewickiej Rosji demaskowano też tzw. wrogów ludu, a tym mianem określano wszystkie osoby stanu duchownego; ponadto zakładano też organizacje i czasopisma mające zwalczać wszelkie przejawy religijności.

– To na przykład Związek Wojujących Bezbożników czy też czasopismo »Bezbożnik«. Wprowadzało się też praktykę imion świeckich typu: Rewolucjonista, Lenin, Leninówka i tym podobne imiona dla dziewcząt i chłopców – opowiadał ks. prof. Marecki.

Według niego w porównaniu z innymi krajami bloku sowieckiego polski Kościół w okresie komunizmu cieszył się stosunkowo dużym zakresem swobody.

Znacznie mniej wolności, zwłaszcza w obszarze duszpasterskim, miał Kościół katolicki na Węgrzech, w Jugosławii oraz w NRD. Najgorzej pod tym względem – według ks. prof. Mareckiego – było w Rumunii, Bułgarii i Czechosłowacji, gdzie władze komunistyczne zwalczały każdy przejaw religijności.

– Z tych trzech państw najwierniejszym uczniem Moskwy, jak się wydaje, była komunistyczna partia Czechosłowacji. Zresztą bardzo często towarzysze z Moskwy pochwalali, że na terenie Czechosłowacji funkcjonuje właściwy model zwalczania religijności i zakładano, że potrzeba ok. 25-30 lat, żeby religia zupełnie z tego obszaru zupełnie zniknęła – powiedział badacz.

Podsumowując swoje wystąpienie, które było skoncentrowane wokół zagadnienia wpływu Kremla na politykę wyznaniową w państwach satelickich, ks. prof. Marecki ocenił, że ten wpływ był znaczący.

Gdyby żył, kończyłby właśnie 70 lat. Dziś rocznica urodzin kapelana „Solidarności”

70 lat temu, 14 września 1947 roku w Okopach na Podlasiu urodził się Jerzy Popiełuszko, błogosławiony Kościoła katolickiego. Był kapelanem...

zobacz więcej

– Władze komunistyczne w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej zachowały co prawda znaczącą samodzielność w podejmowanych decyzjach i wyrażanych sądach, ale pryncypialne wskazania pochodziły jednak od towarzyszy z Moskwy – ocenił historyk.

Konferencja „Papież zza żelaznej kurtyny” została zorganizowana w związku z 40-leciem wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża, do czego doszło 16 października 1978 r.

Spotkanie badaczy, podczas którego mają oni omówić wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na państwa i Kościoły bloku komunistycznego, przygotował IPN wspólnie ze swoim węgierskim odpowiednikiem –Komitetem Pamięci Narodowej (NEB).

W konferencji biorą udział historycy z kilku krajów dawnego bloku sowieckiego: Rumunii, Bułgarii, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Niemiec i Polski, ale są również badacze ze Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych.

Głównym tematem obrad jest sytuacja kościołów chrześcijańskich w dyktaturach komunistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Jana Pawła II. Konferencja w czwartek przeniesie się do stolicy Węgier – Budapesztu, gdzie uroczyście zakończy się w siedzibie węgierskiego parlamentu.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej