Premier: Postanowiliśmy zwiększyć finansowanie nauki i służby zdrowia

– Rząd podjął trudną decyzję, żeby w czasie, gdy „budżetowa kołderka jest trochę za krótka”, przeznaczyć „wiele miliardów złotych więcej” na naukę i służbę zdrowia – powiedział w poniedziałek w Lublinie premier Mateusz Morawiecki.

– Podjęliśmy decyzję – też trudną, żeby w czasie, kiedy zawsze, jak ta „budżetowa kołderka” jest trochę za krótka, żeby (...) dokonać dodatkowego wysiłku i przeznaczyć wiele miliardów złotych więcej: na naukę z jednej strony, z drugiej właśnie na służbę zdrowia – podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas inauguracji roku akademickiego w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Przypomniał, że 3-4 lata temu na medycznych studiach stacjonarnych kształciło się w Polsce 3 tys. studentów. Teraz jest to 4700 osób.

Morawiecki wyraził nadzieję, że za 10-20 lat Polska będzie miała dzięki temu „dobrze wykształconych, służących całemu społeczeństwu lekarzy”. Dodał, że zwiększane są nabory na studia na kierunkach pielęgniarskich; tworzone są tam również „nowe perspektywy”.

Morawiecki przypomniał, że w październiku wchodzi w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Konstytucja dla Nauki. Stwierdził, że jest ona „zachętą do wspólnego wysiłku” nauki oraz sfery przedsiębiorczości, biznesu, gospodarki.

Według premiera dzisiaj o sukcesie gospodarki decyduje „wartość dodana, własność intelektualna”, która wiąże się z osiągnięciami techniki, nauki, z osiągnięciami technologii. – Dzisiaj, w przeciwieństwie do jeszcze 50 lat temu, o sukcesie nie tak bardzo świadczy własność fabryk czy samych maszyn czy ziemi – jak to było kiedyś – ale w dużym stopniu: platformy komunikacyjne, sieci, oczywiście własność intelektualna. Ona stanowi wielowiekowe dziedzictwo nauki, wielu uczelni, w tym również oczywiście wielu wielkich uczonych i uczelni polskich – dodał.Premier: Konstytucja dla Nauki to krok w stronę budowy siły polskiej nauki

„Zwiększanie finansowania nauki ma charakter polskiej racji stanu”

– Postawiliśmy sobie zadanie i mam nadzieję, że ono będzie wyjęte poza nawias sporu politycznego, bo ono ma najwyższą wagę dla nas. Ono jest zadaniem o charakterze polskiej racji stanu, żeby finansowanie polskiej nauki było zwiększone, i żeby było zwiększane co roku – w znaczący sposób również w stosunku do PKB, po to, by nauka polska była lokomotywą wzrostu gospodarczo-społecznego dla naszej połatanej historią ojczyzny – powiedział premier.

Jak zaznaczył, dla samych uczelni lubelskich przeznaczane będą środki w wysokości ponad 250 mln zł (wliczając w to środki na inwestycje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). – Oprócz tego (przeznaczymy – red.) 3 mld zł w obligacjach Skarbu Państwa na najbliższe 2-3 lata dla uczelni polskich. To są środki bezprecedensowe, przeznaczone na polską naukę – podkreślił.

Morawiecki powiedział, że nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „ma stworzyć nowe, lepsze perspektywy rozwoju nauki”. Wyraził nadzieję, że nowa ustawa przyczyni się do rozwoju gospodarczego w Polsce i do takiego ukształtowania polskiej nauki, który „wzmocni naszą ojczyznę”.
Studenci zaczynają naukę. W inauguracji roku akademickiego weźmie udział premier

„Polska finansowała krajom Zachodu naszych znakomitych lekarzy”

– W ciągu ostatnich 25 lat z Polski wyjechało 25-30 tys. lekarzy; oznacza to, że wychodząca z czasów PRL-u biedna Polska finansowała bogatym krajom Zachodu naszych znakomitych lekarzy – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Oprócz tego, że każdy z nas decyduje o swoich losach indywidualnych, to jesteśmy też częścią większej całości: jesteśmy częścią naszej ojczyzny – podkreślił premier.

Mateusz Morawiecki przypomniał, że w ostatnich 20-25 latach polska medycyna przeżyła „sporo zawirowań”. Sszacuje się, że w tym okresie z naszego kraju wyjechało ok. 25-30 tys. lekarzy.

Jak zauważył, wykształcenie lekarza, w zależności od specjalizacji, kosztuje od 0,5 mln do 1 mln. Czyli orientacyjnie koszt wykształcenia lekarzy – tych, którzy wyjechali, wyniósł nasz kraj 20-30 mld zł – podał Morawiecki.

– "Wychodząca z czasów PRL-u biedna Polska finansowała bogatym krajom Zachodu naszych znakomitych lekarzy - lekarzy, którzy znani są z tego (...), że dokonują cudów. Nie mając najlepszego sprzętu na świecie, nie zarabiając najwięcej... Znane są wielkie osiągnięcia polskiej medycyny, polskich lekarzy, polskich chirurgów – podkreślił premier.


Prezydent: Chcę, by Konstytucja dla Nauki była impulsem do budowy nowoczesnej PolskiKonstytucja dla Nauki z podpisem prezydenta

źródło:

Zobacz więcej