„Od 4 lipca aktywność profesor Gersdorf nie ma żadnej doniosłości prawnej”

– Ustawa o Sądzie Najwyższym rozstrzyga, że najstarszy z prezesów, jeżeli chodzi o staż sędziowski izb SN, pełni bowiązki I prezesa SN wtedy, gdy I prezes nie może wyznaczyć swojego zastępcy. Do wczoraj taka sytuacja dotyczyła pana sędziego Iwulskiego, od dzisiaj tym sędzią, który ma najstarszy staż, jest prezes Izby Cywilnej Dariusz Zawistowski. Sędzia Gersdorf jest w stanie spoczynku, można powiedzieć – sędzią emerytem – powiedział w programie „Gość Wiadomości” Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta.

Sędziowie w stanie spoczynku na posiedzeniu. „Sabotaż nadzwyczajnej kasty”

– Udział dwóch sędziów, co do których orzekania prezydent nie wydał postanowienia, w rozprawie Sądu Najwyższego, to sabotaż reformy sądownictwa....

zobacz więcej

Paweł Mucha dodał, że „od 4 lipca aktywność profesor Gersdorf nie ma żadnej doniosłości prawnej”.

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w dniu następującym po upływie trzech miesięcy od tego terminu w stan spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. W związku z tym od 4 lipca przestali pełnić swoje funkcje.

Sędziowie mogli dalej orzekać, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyraził zgodę na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska sędziego SN. Prezydent przed wyrażeniem zgody na dalsze zajmowanie stanowiska zasięgnął opinii KRS.

Do Sądu Najwyższego wpłynęły już pisma prezydenta Andrzeja Dudy skierowane do siedmiu sędziów i zawiadamiające ich o przejściu w stan spoczynku z dniem 12 września. Chodzi o siedmiu sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia i złożyli oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego, a wobec których prezydent nie wydał postanowienia w sprawie ich dalszego orzekania.

Chodzi o: Józefa Iwulskiego, Jerzego Kuźniara, Stanisława Zabłockiego, Marię Szulc, Annę Owczarek, Jacka Gudowskiego i Wojciecha Katnera. Wobec wszystkich tych siedmiu sędziów Krajowa Rada Sądownictwa sformułowała wcześniej negatywne opinie.

Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN poinformował, że w związku z tymi pismami prezydenta „prezes Małgorzata Gersdorf wydała zarządzenie, w którym wyznaczyła prezesa SN kierującego Izbą Cywilną sędziego Dariusza Zawistowskiego do zastępowania jej w czasie jej nieobecności od dnia 12 września od godz. 15.30”. – Wcześniej, w początkach lipca – analogiczne zarządzenie prezes Gersdorf wydała w odniesieniu do prezesa Iwulskiego – dodał.


źródło:
Zobacz więcej