Zanieczyszczenia powietrza mogą zmniejszać sprawność umysłową

Naukowcy zbadali około 20 tys. mieszkańców Chin (fot. REUTERS/Edgar Su)

Przewlekłe narażenie na zanieczyszczenia powietrza może mieć związek ze zmniejszoną sprawnością umysłową – informuje pismo „Proceedings of the National Academy of Sciences”. Wyniki sugerują również, że smog podnosi ryzyko chorób zwyrodnieniowych, takich jak choroba Alzheimera i inne formy demencji.

Zanieczyszczenie światłem jest poważniejszym zagrożeniem niż smog

Zanieczyszczenie światłem jest problemem globalnym i dotyczy wszystkich miejsc na Ziemi, do których dotarła elektryfikacja. Nadmiar światła nocą...

zobacz więcej

Naukowcy z uniwersytetu w Pekinie (Chiny) oraz Yale University (USA) przez cztery lata obserwowali umiejętności matematyczne i werbalne około 20 000 mieszkańców Chin obu płci w wieku powyżej 10 lat. Zadawano 24 standardowe pytania matematyczne oraz 34 pytania dotyczące rozpoznawania słów. W miejscach zamieszkania badanych mierzono zawartość dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz cząstek o średnicy poniżej 10 mikrometrów. Tlenek węgla, ozon i większe cząstki nie zostały uwzględnione w badaniu.

Zaobserwowano korelację pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a gorszymi wynikami testów, jednak nie udało się udowodnić związku przyczynowo-skutkowego.

Naukowcy uważają, że negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza nasila się z czasem. Wyniki badań sugerują, że zanieczyszczenie podnosi ryzyko chorób zwyrodnieniowych, takich jak choroba Alzheimera i inne formy demencji. Wcześniejsze badania wykazały, że zanieczyszczenie powietrza miało negatywny wpływ na zdolności poznawcze uczniów.

Chociaż wyniki badań dotyczą Chin, mogą rzucić światło na inne kraje rozwijające się, w których zanieczyszczenie jest poważnym problemem.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w skali całego świata zanieczyszczenie powietrza powoduje co roku około siedmiu milionów przedwczesnych zgonów. 98 proc. miast zamieszkałych przez ponad 100 000 osób w krajach o niskim i średnim dochodzie nie spełnia wytycznych WHO dotyczących jakości powietrza, przy czym spośród 20 najbardziej zanieczyszczonych miast 14 to miasta indyjskie. W skali całego świata zanieczyszczonym powietrzem oddycha ponad 80 proc. populacji miast.

źródło:

Zobacz więcej