RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Reprywatyzacja Mokotowskiej 40. Generał zwrócił miliony

Komisja weryfikacyjna ds reprywatyzacji właśnie odzyskała od gen. Mariana Robełka 6,5 mln zł – poinformował szef komisji Patryk Jaki. Pieniądze te to zwrot nienależnego świadczenia za nieruchomość przy Mokotowskiej 40.

Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzje zwrotowe ws. Mokotowskiej 40 i Pięknej 49

Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzje zwrotowe ws. nieruchomości przy ul. Mokotowskiej 40 i Pięknej 49. Orzekła też, że decyzja ws. Jagiellońskiej...

zobacz więcej

Na początku sierpnia komisja weryfikacyjna stwierdziła ws. nieruchomości położonej przy ulicy Mokotowskiej 40 w Warszawie nieważność decyzji prezydent m.st. Warszawy z 2012 r. w zakresie udziału, którego użytkownikami wieczystymi byli beneficjenci reprywatyzacji, czyli Danuta i Marian Robełek oraz spółka Plater.

Jaki poinformował wówczas, że komisja postanowiła nałożyć na spółkę Plater obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia w kwocie ponad 6 mln zł na rzecz miasta. Jednocześnie komisja nakazała również Danucie i Marianowi Robełkom zwrot na rzecz miasta ponad 6 mln zł.

Gen. Robełek był m.in. zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP. Robełek doradzał też w resorcie Obrony Narodowej i brał udział w integracji polskich wojsk w strukturach NATO.

Wydając w sierpniu decyzję ws. Mokotowskiej 40, komisja stwierdziła wydanie przez prezydenta m. st. Warszawy decyzji z naruszeniem prawa.

Stwierdziła ponadto, „że wskutek wydania decyzji reprywatyzacyjnej przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy z 23 listopada 2012 r., wyrządzono miastu stołecznemu Warszawie szkodę w wysokości odpowiadającej wartości udziału, co do którego stwierdzono wydanie decyzji z naruszeniem prawa poprzez działanie niezgodne z prawem lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej”. Komisja przeprowadziła rozprawę ws. Mokotowskiej 40 w pierwszej połowie lipca, zaś decyzja reprywatyzacyjna w tej sprawie została wydana w 2012 r. Jej beneficjentki nabyły roszczenia od spadkobierczyni dawnej właścicielki. Następnie beneficjentki sprzedały te roszczenia m.in. Mirosławowi Bieńkowi oraz Danucie i Marianowi Robełkom.

Komisja zajęła się sprawą Mokotowskiej na wniosek prezesa Wolnego Miasta Warszawa Jana Śpiewaka. Śpiewak podkreślał wcześniej, że roszczenia do kamienicy wartej ok. 40 mln zł zostały wykupione za 850 tys. zł.

źródło:
Zobacz więcej