„Kolekcjoner kamienic” Marek M. zatrzymany przez CBA

Marek M. znany z obrotu stołecznymi nieruchomościami został zatrzymany w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości przy warszawskiej reprywatyzacji – poinformowała rzeczniczka prasowa prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik. Według wiceministra Macieja Wąsika zatrzymany ma usłyszeć zarzuty w związku z oszustwami przy reprywatyzacji kamienic.

Hubert Massalski: Do mojej rodziny ws. odzyskania nieruchomości zgłosił się Marek Mossakowski

Do mojej rodziny zgłosił się Marek Mossakowski. Zaproponował mojemu ojcu pomoc w odzyskaniu nieruchomości, które należały do mojej rodziny –...

zobacz więcej

– We wtorek zatrzymany został Marek M., postępowanie prowadzi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu, z zatrzymanym będą wykonywane czynności procesowe – poinformowała prok. Bialik.

Prokurator regionalny we Wrocławiu Piotr Kowalczyk potwierdził tę informację. Jak dodał, Marek M. został zatrzymany w śledztwie dotyczącym warszawskiej reprywatyzacji, a czynności z jego udziałem będą prowadzone w środę.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi postępowania dotyczące znacznej części spraw dotyczących nieprawidłowości podczas reprywatyzacji w stolicy.

Jak poinformowała PK w wydanym następnie komunikacie, Marka M. zatrzymali – na polecenie wrocławskiej prokuratury regionalnej – funkcjonariusze CBA ze stołecznej delegatury. Jak dodano, w sprawie chodzi o nieprawidłowości przy reprywatyzacji stołecznych nieruchomości przy ul. Dynasy 4, Opoczyńskiej 4B oraz tzw. Folwarku Służewiec.

„M. podejrzany jest o przywłaszczenie praw majątkowych dotyczących nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Opoczyńskiej 4B oraz nieruchomości Folwark Służewiec o łącznej wartości nie mniejszej niż 11 mln 500 tys. zł oraz oszustwo na szkodę dwóch pokrzywdzonych w związku z nabyciem praw i roszczeń do nieruchomości położonej przy ul. Dynasy 4, na kwotę łączną nie mniejszą niż 1 mln 100 tys. zł na szkodę każdej z pokrzywdzonych” – podała PK.

Jak poinformowała PK, „po doprowadzeniu zatrzymanego do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prokurator ogłosi mu zarzuty”. „Po zakończeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego prokurator podejmie decyzję o ewentualnym zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych, w tym o ewentualnym wystąpieniu do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie” – dodała prokuratura. Temistokles Brodowski z wydziału komunikacji społecznej CBA powiedział PAP, że agenci z warszawskiej delegatury Biura zaangażowani w zatrzymanie i sprawę przeszukują też należące do Marka M. mieszkania, biura i niektóre jego nieruchomości. Łącznie – jak poinformowano – funkcjonariusze CBA prowadzą czynności w kilkunastu miejscach.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi postępowania dotyczące znacznej części spraw dotyczących nieprawidłowości podczas reprywatyzacji w stolicy.

W marcu PK informowała, że w prokuraturach regionu warszawskiego i wrocławskiego toczy się ponad 350 postępowań karnych dotyczących reprywatyzacji. Objętych jest nimi 765 nieruchomości położonych w różnych miejscach w całej Warszawie. W sprawach prowadzonych przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu zarzuty przedstawiono ponad 20 osobom w tym: adwokatom, radcy prawnemu, funkcjonariuszom publicznym – urzędnikom Urzędu m.st. Warszawy oraz biegłym sądowym.

Szykany wobec lokatorów domu przy Nabielaka. Włamania do mieszkania Jolanty Brzeskiej

Córka Jolanty Brzeskiej przed Komisją Weryfikacyjną: życie rodziców było bardzo niespokojne. Doszło do próby włamania.

zobacz więcej

Ponowne rozpatrzenie spraw

„Równolegle z postępowaniami karnymi prokuratura podejmuje czynności pozakarne dotyczące warszawskich nieruchomości. (…) W ramach dotychczasowych prac sporządzono pozwy o uznanie za nieważne czynności prawnych, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie wniesiono sprzeciwy od ostatecznych decyzji SKO i prezydenta m.st. Warszawy, a także zgłoszono udział prokuratora w toczących się już postępowaniach administracyjnych i cywilnych. Skierowano także wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw oraz skargi do sądów administracyjnych” – informowała PK.

W marcu PK informowała, że w ramach dotychczasowych prac m.in. sporządzono pozwy o uznanie za nieważne czynności prawnych w odniesieniu do nieruchomości warszawskich położonych przy ul. Stalowej 25, ul. Opoczyńskiej 4B, a także części nieruchomości wchodzącej uprzednio w skład Folwarku Służewiec oraz ul. Targowej 33 w Warszawie. „W analizowanych sprawach stwierdzono, że zawarte umowy dotyczące zbycia tych nieruchomości są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego wyrażoną w art. 58 par. 2 kodeksu cywilnego, tj. z zasadą uczciwości i przyzwoitości” – przekazywała wówczas prokuratura.

Marek M., znany jako „kolekcjoner kamienic”, miał skupywać roszczenia do budynków, po czym dążyć się do pozbywania z nich lokatorów. W grudniu 2017 r. komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję prezydenta Warszawy z 24 stycznia 2006 r. dotyczącą reprywatyzacji kamienicy przy ul. Nabielaka 9. Stwierdzono, że decyzję wydano z naruszeniem prawa. Marek M., który kupił prawo do budynku, miał zwrócić miastu 2 mln 943 tys. zł.

źródło:
Zobacz więcej