Andrzej Duda: Harcerstwo jest niezwykle mocno wpisane w polską niepodległość

Harcerstwo polskie, Związek Harcerstwa Polskiego jest tak niezwykle mocno w polską niepodległość wpisany – mówił prezydent RP na zlocie ZHP na Wyspie Sobieszewskiej. – Właściwie można powiedzieć, że także harcerze, ci pierwsi polscy harcerze z początku XX w., przynieśli niepodległość w swoich dłoniach, bardzo często trzymając w nich karabin, ale także prowadząc pracę organiczną z młodzieżą, szkoląc się, ucząc się tego, jak być dobrymi patriotami i jak odbudować państwo i jego instytucje - przypominał Andrzej Duda.