Nowa ordynacja podatkowa coraz bliżej. „Krok we właściwym kierunku”

Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji i uzgodnień projekt nowej Ordynacji podatkowej. W projekcie przewidziano szereg nowych rozwiązań, które służą ochronie praw podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi, a zarazem mają przyczynić się do zwiększenia skuteczności i efektywności wymiaru i poboru podatków.

Przestępcy tracą setki milionów. Śledczy coraz skuteczniejsi

Gotówkę, środki na kontach, wille, udziały w spółkach, a nawet bitcoiny zajęła w tym roku policja podejrzanym o przestępstwa – informuje...

zobacz więcej

Projekt został opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, planuje się, że nowa Ordynacja podatkowa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Jak wskazano w OSR, obowiązująca Ordynacja podatkowa, choć była wielokrotnie nowelizowana, nie odpowiada obecnym potrzebom i standardom. Nowa ordynacja ma wprowadzać mechanizmy, które „prowadziłyby do wyważenia interesu publicznego i interesu podatnika”.

Projekt przewiduje m.in. udoskonalenie przepisów regulujących funkcjonowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Wprowadza też przedawnienie wymiaru i poboru zobowiązań podatkowych. A także możliwość orzekania o nadpłacie w decyzjach cząstkowych i po upływie okresu przedawnienia.

Wprowadza procedurę uproszczoną w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych w kwocie do 5 tys. zł. Eliminuje też postępowania dot. „bagatelnych” kwot podatku (do 50 zł). Ma również m.in. ograniczyć koszty postępowań – w związku z wprowadzeniem konsensualnych form załatwiania spraw podatkowych, m.in. mediacja podatkowa.

Handel pustymi fakturami w internecie. Już 20 oskarżonych

20 osób zostało oskarżonych o sprzedawanie i kupowanie fikcyjnych faktur. Proceder trwał dwa lata i naraził Skarb Państwa na straty, ponieważ...

zobacz więcej

Według autorów projektu wskutek nowych przepisów nastąpi też przyspieszenie i ułatwienie komunikacji z podatnikami, dzięki upowszechnieniu komunikacji elektronicznej.

W OSR podkreślono, że zachodzi potrzeba określenia praw i obowiązków podatnika w formie katalogu zawartego w jednym akcie prawnym rangi ustawowej. Ma to służyć poprawie relacji „pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi, które w odczuciu społecznym są złe”. „Sformułowanie praw i obowiązków podatnika w ustawie będzie też miało wpływ na praktykę stosowania prawa, w tym, co najistotniejsze, na jego wykładnię” – napisano.

W projekcie – jak podano – „przewidziano szereg nowych rozwiązań, które służą ochronie praw podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi oraz przyczynią się do zwiększenia skuteczności, oraz efektywności wymiaru i poboru podatków”.

Dodano, że proponowane w projekcie rozwiązania przyniosą korzyści długofalowe, m.in. w postaci ustabilizowania dochodów podatkowych.

Sejm uchwalił nowelizację przepisów o Sądzie Najwyższym

Posłowie przegłosowali w piatek przygotowaną przez PiS nowelizację ustaw m. in. o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i o...

zobacz więcej

Więcej praw podatników

Szef Instytutu Studiów Podatkowych prof. Witold Modzelewski zwrócił uwagę, że „autorzy projektu chcieli poszerzyć prawa podatników w sporze z władzą publiczną i to się im w dużej części udało”.

– Będą oni mieli więcej praw, a ilość obowiązków się nie zwiększa – podkreślił. Jak mówił, „to jest krok we właściwym kierunku”. – To nie jest rygorystyczny projekt. On nie zwiększa rygoryzmu działania władzy publicznej. On łagodzi to co jest istotą prawa podatkowego, które wprowadza nakazy – dodał.

Modzelewski powiedział jednak, że nie jest pewien czy obywatele potrzebują nowej instytucji jaką ma być Rzecznik Praw Podatnika. – My jako obywatele jesteśmy przede wszystkim podatnikami i nasze główne obowiązki wynikają z prawa podatkowego. Mamy Rzecznika Praw Obywatelskich, to jest to przede wszystkim rzecznik praw obywatela jako podatnika –wskazał Modzelewski.

Zdaniem eksperta za pomocą przepisów trzeba „chronić pogląd prawny obywatela”. – Władza nie musi podzielać poglądów podatnika, ale jeżeli są to poglądy mieszczące się w granicach możliwej interpretacji przepisów ten pogląd musi być chroniony, bo inaczej zaczniemy ludzi karać za poglądy – zaznaczył.

źródło:

Zobacz więcej