Komisja śledcza ds. VAT wybrana

– Przed komisją śledczą ds. VAT staną m.in. byli ministrowie finansów: Jan Vincent-Rostowski i Mateusz Szczurek, a także b. szefowie służb skarbowych i odpowiedzialnych za walkę z przestępczością gospodarczą w czasach rządów PO-PSL – zapowiedział szef komisji Marcin Horała (PiS).

Ziobro: Liczba oskarżonych ws. wyłudzeń VAT wzrosła trzykrotnie

Prawo i Sprawiedliwość chce powołać komisję śledczą, która zbada skalę wyłudzeń podatku VAT. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział...

zobacz więcej

Horała został w piątek, na inauguracyjnym posiedzeniu komisji ds. VAT, wybrany jej szefem. Wcześniej tego dnia Sejm powołał skład komisji, w którym oprócz Horały znaleźli się także posłowie PiS: Kazimierz Smoliński, Małgorzata Janowska, Wojciech Murdzek i Andrzej Matusiewicz, Zbigniew Konwiński (PO), Mirosław Pampuch (Nowoczesna), Marek Jakubiak (Kukiz'15), a także Genowefa Tokarska (klub PSL-UED)

Pierwsze robocze posiedzenie komisji Horała zwołał na najbliższy wtorek na godz. 11. – Zaproponowałem kolegom posłom, aby było to posiedzenie poświęcone wystąpieniu komisji o dokumenty. Chodzi o to, żeby jak najszybciej do różnych instytucji wystąpić o przekazanie dokumentów związanych ze sprawą, gdyż wiadomo, że takie przekazywanie trwa – zapowiedział przewodniczący. Według niego, chodzi m.in. o materiały będące w posiadaniu Ministerstwa Finansów, a także Najwyższej Izby Kontroli i organów ścigania, które prowadzą sprawy związane z wyłudzeniem podatku od towarów i usług.

Kto przed komisję?

Poseł PiS spodziewa się, że czytanie dokumentów zajmie członkom komisji kilka tygodni. – W drugiej połowie sierpnia planuję zwołać posiedzenie komisji, na którym na podstawie tego, co już uzyskamy, będziemy zarówno mogli uzupełnić nasze wnioski dotyczące dokumentów, jak i podjąć pierwsze decyzje co do świadków – zapowiedział.

Jak dodał, przed komisją powinno stanąć kierownictwo resortu finansów z lat 2007-2015, w tym dwaj byli ministrowie: Jan Vincent-Rostowski i Mateusz Szczurek. – To były osoby odpowiedzialne za stan finansów publicznych, za ściąganie podatków – powiedział Horała.

Według niego komisja wezwie też prawdopodobnie byłych szefów służb skarbowych i służb odpowiedzialnych za ściganie przestępstw gospodarczych. – To jest taki krąg osób oczywisty, choć oczywiście pewnie niepełny. W toku prac komisji, kolejnych przesłuchań pewnie pojawią się też inne osoby, np. takie, które wchodziły w interakcje z tymi, których już wspomniałem. To są np. osoby, które zwracały się do Ministerstwa Finansów z informacją, że jest niebezpieczeństwo wyłudzeń, że coś złego się dzieje – powiedział Horała.

Do zbadania prawidłowość działań rządów PO-PSL

Na początku lipca Sejm podjął uchwałę w sprawie powołania komisji śledczej ds. VAT. Ma ona zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Komisja zbada okres od grudnia 2007 do listopada 2015 roku.

Zgodnie z uchwałą Sejmu, prace komisji mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, „w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych”.

Wskazano również na prezesa Najwyższej Izby Kontroli i podległych mu funkcjonariuszy publicznych, prokuraturę oraz organy powołane do ścigania przestępstw, „w szczególności Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Komendanta Głównego Policji i podległych im funkcjonariuszy publicznych”.

W uzasadnieniu uchwały o powołaniu komisji posłowie PiS napisali, że w latach 2007-2015 można było zaobserwować zjawisko stopniowego rozszczelnienia systemu podatku VAT. Według nich Polska nie podejmowała działań sugerowanych przez raporty Komisji Europejskiej i wprowadzanych w podobnych jurysdykcjach podatkowych, np. w Czechach czy na Słowacji.

źródło:

Zobacz więcej