Czworo urzędników Sądu Apelacyjnego w Krakowie zostało zatrzymanych przez CBA

Czworo urzędników z działu finansowego Sądu Apelacyjnego w Krakowie zostało zatrzymanych przez CBA na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie – dowiedział się portal tvp.info. To część głośnej afery korupcyjnej związanej z fikcyjnymi zamówieniami w krakowskim sądzie.

Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym korupcji w krakowskim Sądzie Apelacyjnym

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w związku ze śledztwem dotyczącym korupcji w krakowskim Sądzie Apelacyjnym kolejne dwie osoby. Wśród nich...

zobacz więcej

Z informacji Prokuratury Krajowej wynika, że zatrzymani zostali: Józefa M., Katarzyna Ś., Katarzyna S. oraz Tomasz P. Trójka spośród zatrzymanych osób to pracownicy Działu Finansowego Sądu Apelacyjnego w Krakowie, zaś czwarta osoba zatrudniona w Centrum Zakupów dla Sądownictwa jest delegowana do pracy w Dziale Finansowym Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Zatrzymanym został postawiony zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na przywłaszczaniu środków pieniężnych przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie.

Aktualnie wobec pięciu podejrzanych, w tym trzech były pracowników SA, stosowane są środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Zarzuca się im także podejmowanie czynności w celu upozorowania legalności źródeł pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z dokonanego przywłaszczenia na szkodę sądu w Krakowie.

Fikcyjne zlecenia, ogromne straty

Sprawa korupcji w krakowskim Sądzie Apelacyjnym ciągnie się od grudnia 2016 r., kiedy doszło do pierwszych zatrzymań. W sumie w tej sprawie zarzuty usłyszało już kilkadziesiąt osób.

Praca śledczych obnażyła, że wokół sądu apelacyjnego w Krakowie stworzono sieć firm powiązanych biznesowo i rodzinnie z byłymi pracownikami sądu.

Schemat przestępczego działania zawsze był podobny. Firmom tym zlecano szkolenia lub remonty, które nigdy nie były wykonywane, ale z budżetu krakowskiej apelacji wypływały pieniądze.

Straty szacuje się na 35 mln zł. Wśród zatrzymanych wcześniej jest m.in. były dyrektor sądu apelacyjnego, który zdaniem śledczych zorganizował proceder. Wśród osób, które usłyszały zarzuty, jest były księgowy i prezes SA.

Do pierwszych zatrzymań w tym śledztwie doszło w połowie grudnia 2016 r. CBA zatrzymało wtedy pięciu podejrzanych: dyrektora i główną księgową Sądu Apelacyjnego w Krakowie, dyrektora Centrum Zakupów dla Sądownictwa oraz dwóch biznesmenów, których firmy miały wykonywać fikcyjne usługi na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

źródło:
Zobacz więcej