Sędzia Jędrejek uzasadnia wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. prawa łaski prezydenta

(fot. PAP/Radek Pietruszka)

Prezydent na każdym etapie postępowania karnego może skorzystać z prawa łaski – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Wcześniej Sąd Najwyższy twierdził, że głowa państwa może to uczynić dopiero po wydaniu wyroku skazującego. Sędzia Grzegorz Jędrejek tłumaczy, co wynika z przepisu obowiązującej Konstytucji RP.

TK: Żaden sąd nie może ograniczać prawa łaski prezydenta RP

Przepisy Kodeksu postępowania karnego powinny wyraźnie wymieniać akt łaski prezydenta RP jako jedną z przesłanek do umorzenia lub nie wszczynania...

zobacz więcej

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Grzegorz Jędrejek uzasadnił orzeczenie trybunału, powołując się na wykładnię gramatyczną, historyczną i prawnoporównawczą.

– Nie ulega wątpliwości, że w prawie łaski mieści się abolicja indywidualna polegająca na zakazie wszczynania postępowania karnego wobec określonej osoby albo na wstrzymaniu i umorzeniu postępowania już wszczętego. Abolicja indywidualna, czyli odstąpienie od prowadzenia postępowania karnego, stanowi generalnie element prawa łaski – tłumaczył sędzia.

Pytanie o abolicję indywidualną sprowadza się, zdaniem Jędrejka, do pytania o to, czy konstytucja nie wyłącza tej prerogatywy z prawa łaski prezydenta. – Brzmienie art. 139 zdanie pierwsze konstytucji wskazuje wprost, że prezydent może skorzystać z prawa łaski, a zatem także dokonać aktu abolicji indywidualnej – stwierdza sędzia.

– Skoro w konstytucji jest użyta formuła ogólna: „prawo łaski” i konstytucja tego nie precyzuje, to nie może doprecyzowywać prawa łaski żaden sąd, żaden trybunał – dodał sędzia TK. Wcześniej Sąd Najwyższy odmawiał prezydentowi możliwości zastosowania tego uprawnienia.

– Jedną z prerogatyw prezydenta stanowi prawo weta wobec ustawy przedstawionej przez parlament. Trybunał Konstytucyjny nie może przyjąć, że prawo to dotyczy ustaw uchwalonych w środy, a nie dotyczy ustaw uchwalonych w czwartki – porównywał sędzia.

źródło:
Zobacz więcej